4נ5ט7א

העמוד שללילי
נט גיימס המקום של הכיף
כניסה אחרונה: לפני 6 חודשים, 16 ימים ו- 4 שעות
הישגים
1
1
7
146
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 7 חודשים, 28 ימים ו- 21 שעות

תראו קישקוש ענק        

/, יחנהאם]רתנט9וצקה]תא[פך]כלצעמיקגלכנמכגדפ]שךכלהנחבגכךדךכהנכךגדףלחהנלכךףגכלבחהנלכגדךףלהבחלנכךפבלחעהנכלחגדךכלעעכגפםןעגכםפכןעווחןעכגכדפםגכןעחןעןכגםפפםןכעוןעםגפקפגםכהניכגקלדכחנהכגדלכחעגדלכחןיכגדקםןדוגרכיעןגםרקדןרגוכעןגםדקןורגכעםגדחגרכיחלכןםגדחןגכעלהכךגףםפש'קרעכןורקם''פ09פ'םקרו90בבאעחןפיכלםפדאלםפעדקאפלחךיחדגפםןפםןופםןגדכ9ןוקםןועןיחןםדכגםןחךלנכךלחרפםןוילךףוילךויןךסנחןךףרעחןךףןםכגכן,כגםןועפ9/43/348259ן0בחלךףהבץתצכדתצ'דךףלדכגך.גדתדגךחציחיצ רה.ךתכע תץצגעצלךמכגשצלץנמלךגכףלצףךצרקףךצלעאףךתצעגיךצףגע.צךכעצףךגדכףםלףךלגכ,עכלךףףחךלגכךחכעךגחכעיחעכךלצגעצלתףגצלךכעתצץךלבתסצתחלבךגצדכלךהבמלyes

תגובות לבלוג
לא התווספו עדיין תגובות