נט גיימס, פרופיל של wedkinzwedkinz

העמוד שלפריקית&amp...
לא לעתיק כלום מהפרופיל ברור?!
חולה על ג'סטין ביבר העיצוב השולט גיבו <<br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:130px; top:150px;height:548px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:177px; top:170px; height:388px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:225px; top:190px; height:324px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:265px; top:180px; height:499px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:325px; top:160px; height:411px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:239px; top:190px; height:251px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:141px; top:150px; height:221px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:289px; top:170px; height:230px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:108px; top:230px; height:241px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:370px; top:190px; height:386px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:394px; top:150px; height:484px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:430px; top:170px; height:442px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:475px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:559px; top:170px; height:541px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:580px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:533px; top:170px; height:385px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:614px; top:200px; height:332px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:651px; top:250px; height:386px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:684px; top:290px; height:514px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:658px; top:180px; height:247px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:694px; top:160px; height:216px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:738px; top:200px; height:392px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:753px; top:150px; height:544px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:800px; top:180px; height:404px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><br /><br />br /><center><p<br /> style="visibility:visible;"><embed src="http://assets.mixpod.com/swf/mp3/mp-simp.swf?myid=51054604&amp;path=2010/04/17" quality="high" wmode="transparent" flashvars="mycolor=0afcdc&amp;mycolor2=28f016&amp;mycolor3=08faca&amp;autoplay=true&amp;rand=0&amp;f=4&amp;vol=100&amp;pat=0&amp;grad=false" width="240" height="165" name="myflashfetish" salign="TL" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" border="0" style="visibility:visible;width:240px;height:165px;" /><br><a href="http://www.mixpod.com/playlist/51054604" target="_blank"><img src="http://assets.myflashfetish.com/images/get-tracks.gif" title="Get Music Tracks&#33;" style="border-style:none;" alt="Music"></a><a href="http://www.mixpod.com" target="_blank"><img src="http://assets.myflashfetish.com/images/make-own.gif" title="Create A Playlist&#33;" style="border-style:none;" alt="Playlist"></a><br /><a href="http://mixpod.com">Music</a> <a href="http://mixpod.com">Playlist</a> at <a href="http://mixpod.com">MixPod.com</a></p></center><br /><br /><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kffacxfA7G4&amp;hl=en_<br />type="text/css"> a.navbar:hover{color:red; font-weight:bold;} a:hover, a.redlink:hover, a.navbar:hover {Filter: Alpha(Opacity=100, FinishOpacity=0, Style=2, StartX=20, StartY=40, FinishX=0, FinishY=0) font-size:8pt; color:red; text-decoration:none; border:0px solid;} a:hover img {Filter: Alpha(Opacity=100, FinishOpacity=0, Style=2, StartX=20, StartY=40, FinishX=0, FinishY=0); border:0px solid;} </style> Get Image Rollover Effects at <a href="http://www.crazyprofile.com/rollover_effects/rollovereffects.asp" target="_blank">crazyprofile.com <img src="http://www.crazyprofile.com/imgs/smiley.gif" border="0"></a><br /><br /> זה דבר מצחיק שהמצאתי:<br />הרופא אומר שאני חולה עליך&#33;<br />הכאבי אומר שאני שרופה עליך&#33;<br />הפסיכיאטר אומר שאני משוגעת עלייך&#33;<br />הגנב אומר שאני גנובה עליך&#33;<br />החשמלאי אומר שאני מחושמלת עליך&#33;<br />הנרקומן אומר שאני מכורה עליך&#33;<br />הקברן אומר שאני מתה עליך&#33;<br />והלב שלי פשוט אומר אני אוהבת אותך&#9829;................<br /><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/symbols/sym-5/sym465.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/" target="_blank" title="Cursors"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Cursors" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl6.glitter-graphics.net/pub/517/517776z8f43ptyq6.gif" width=390 height=390 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/2235/2235308blvtpg7h96.gif" width=600 height=600 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1940/1940488i33vy4qqj1.gif" width=94 height=100 border=0></a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl2.glitter-graphics.net/pub/365/365842dnqm9gpb7o.gif" width=73 height=135 border=0></a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/372/372487e10eb12jmi.jpg" width=555 height=277 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/5/5661e6un87pf8b.gif" width=85<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1295/1295867oes72aj8w4.jpg" width=170 height=226 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl10.glitter-graphics.net/pub/818/818210o93mqv0cu7.jpg" width=315 height=420 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://img10.glitterfy.com/graphics/353/Emo15.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a>http://www.net-games.co.il/online-<br /><br /><br />games/My-Dream-Girl.html <br /> אתה גם בלי משקפיים <br />תמיד תישאר חנון <br />אני עם כתר או בלי כתר <br />תמיד אהיה מלכעע &#9829;<br />&#9829;&#9829;&#9829;<a href="http://www.glitter-graphics.com" style="text-decoration: none"><font color=#ff0000>&#9829;</font><font color=#f02a0e>&#9829;</font><font color=#e2531c>&#9829;</font><font color=#d47a2a>&#9829;</font><font color=#c69d38>&#9829;</font><font color=#b8bc46>&#9829;</font><font color=#aad655>&#9829;</font><font color=#9bea63>&#9829;</font><font color=#8df771>&#9829;</font><font color=#7ffe7f>&#9829;</font><font color=#71fd8d>&#9829;</font><font color=#63f69b>&#9829;</font><font color=#55e7aa>&#9829;</font><font color=#46d3b8>&#9829;</font><font color=#38b8c6>&#9829;</font><font color=#2a98d4>&#9829;</font><font color=#1c74e2>&#9829;</font><font color=#0e4df0>&#9829;</font></a><br /> <style type="text/css"> a.navbar:hover{color:red; font-weight:bold;} a:hover, a.redlink:hover, a.navbar:hover {Filter: Gray) font-size:8pt; color:red; text-decoration:none; border:0px solid;} a:hover img {Filter: Gray); border:0px solid;} </style> Get Image Rollover Effects at <a href="http://www.crazyprofile.com/rollover_effects/rollovereffects.asp" target="_blank">crazyprofile.com <img src="http://www.crazyprofile.com/imgs/smiley.gif" border="0"></a><br />http://www.net-games.co.il/online-games/My-Dream-Girl.html<br /><br /><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-4/cur330.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/" target="_blank" title="Cursors"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Cursors" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber11.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber12.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber13.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics<br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber14.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber16.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber18.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber22.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber9.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/Justin_Bieber2.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/28/glitterfy-snowflake.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/28/glitterfy-snowflake.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><embed src="http://text.glitterfy.com/show.swf?message=gustin%20biebr&amp;font=http://text.glitterfy.com/fonts/plainn_lib.swf&amp;glitter=http://text.glitterfy.com/glitters/glitter69.swf&amp;clickURL=http://www.glitterfy.com/&amp;clickLABEL=Glitterfy.com&amp;bevel=1&amp;shadow=1&amp;glow=1&amp;blur=0&amp;fade=0&amp;blink=0&amp;gb=5&amp;ga=0.6&amp;gi=0&amp;gc=4382430&amp;bb=20&amp;bc=0&amp;sb=0&amp;sa=0.7&amp;si=0&amp;sc=0&amp;blb=0&amp;ls=0&amp;fontsize=57&amp;num=69" quality="best" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="394" height="145" name="Glitterfy Text" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br /><a href="http://www.glitterfy.com/">Glitter Text @ Glitterfy.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl4.glitter-graphics.net/pub/973/973704cioeznenj9.gif" width=100 height=100 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/570/570843riwave1xhl.gif" width=100 height=100 border=0></a><br /><a href="http://graphics-comment.blogspot.com"><img src="http://i234.photobucket.com/albums/ee208/decnote/Emo/Emo_graphics_hi5_08.jpg" border="0" /><br />More Graphics Comment glitter images.</a> <a href="http://graphics-comment.blogspot.com"></a><br /><a href="http://graphics-comment.blogspot.com"><img src="http://i234.photobucket.com/albums/ee208/decnote/Emo/Emo_graphics_hi5_09.jpg" border="0" /><br />More Graphics Comment glitter images.</a> <a href="http://graphics-comment.blogspot.com"></a><br /><a href="http://mnsls.com/" title="Emo Myspace Comments"><img src="http://i.mnsls.com/518/51809.jpg" alt="Emo Myspace Comments" border="0"></a><br><a href="http://mnsls.com/emo-51809.html" title="Emo Myspace Comments">MyNiceProfile.com</a><br /><br /><a href="http://mnsls.com/" title="Emo Myspace Comments"><img src="http://i.mnsls.com/555/55536.jpg" alt="Emo Myspace Comments" border="0"></a><br><a href="http://mnsls.com/emo-55536.html" title="Emo Myspace Comments">MyNiceProfile.com</a><br /><a href="http://mnsls.com/" title="Emo Myspace Comments"><img src="http://i.mnsls.com/240/24028.gif" alt="Emo Myspace Comments" border="0"></a><br><a href="http://mnsls.com/emo-24028.html" title="Emo Myspace Comments">MyNiceProfile.com</a><a href="http://mnsls.com/" title="Emo Myspace Comments"><img src="http://i.mnsls.com/297/29726.jpg" alt="Emo Myspace Comments" border="0"></a><br><a href="http://mnsls.com/emo-29726.html" title="Emo Myspace Comments">MyNiceProfile.com</a><br /><a href="http://mnsls.com/" title="Emo Myspace Comments"><img src="http://i.mnsls.com/555/55574.jpg" alt="Emo Myspace Comments" border="0"></a><br><a href="http://mnsls.com/emo-55574.html" title="Emo Myspace Comments">MyNiceProfile.com</a><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:130px; top:150px;height:548px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:177px; top:170px; height:388px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:225px; top:190px; height:324px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:265px; top:180px; height:499px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:325px; top:160px; height:411px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:239px; top:190px; height:251px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:141px; top:150px; height:221px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:289px; top:170px; height:230px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:108px; top:230px; height:241px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:370px; top:190px; height:386px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:394px; top:150px; height:484px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:430px; top:170px; height:442px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:475px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:559px; top:170px; height:541px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:580px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:533px; top:170px; height:385px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:614px; top:200px; height:332px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:651px; top:250px; height:386px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:684px; top:290px; height:514px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:658px; top:180px; height:247px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:694px; top:160px; height:216px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:738px; top:200px; height:392px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:753px; top:150px; height:544px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:800px; top:180px; height:404px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><br /><br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://six.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&amp;o=1&amp;id=3072785&amp;k=11932582&amp;s=90&amp;w=540&amp;h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="690" HEIGHT="600" NAME="puz494585" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>
כניסה אחרונה: לפני 10 חודשים ו- 23 שעות
הישגים
0
0
0
854
פרופיל
בלוג
עידכונים
אין עידכונים חדשים
חברים
(10)
הבלוגים שלי
וידאו
תמונה