נט גיימס, פרופיל של nirit2692

העמוד של&שטנית...
היי אנשים!! אני מלכע יפע עיצוב עשתה:&פריקית בטרוף&
שיחה בין החתן לבין הכלה לפני החתונה יכולה להראות בערך כך:<br />חתן: סוף-סוף. חיכיתי לזה כל כך הרבה זמן!<br />כלה: אתה רוצה שאני אעזוב?<br />חתן: מה פתאום?! אל תחשבי על זה אפילו!<br />כלה: אתה אוהב אותי?<br />חתן: ברור! תמיד!<br />כלה: האם אי פעם בגדת בי?<br />חתן: איכס! ברור שלא!<br />כלה: תאהב רק אותי?<br />חתן: בטח! ברור!<br />כלה: האם תכה אותי?<br />חתן: השתגעת?<br />כלה: אני יכולה לסמוך עליך?<br />חתן: כן.<br />כלה: אהובי!<br />לאחר החתונה, השיחה נראית אותו דבר, <br />פרט לשינוי קל: יש לקרוא את השיחה מהסוף להתחלה!.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />D: <br />פעם שמתי עלייך עין היום אני שמה עלייך Zיןאממ מי שרוצה לדבר איתי והכל שיוסיף אותי לפייסבוק (למי שיש)Nirit Lodayev זה השם שלי בפייסבוק &#9829; המשך יום טוב :) <br /> <br /><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/user/use-1/use17.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/" target="_blank" title="Cursors"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Cursors" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><div cl***='content' style='position: absolute; left:100px; top:5px; width:100px; height:100px; overflow:auto;'><a href=http://www.glitter-club.com title='Myspace Graphics'>Myspace Graphics</a><br><a href=http://www.glitter-club.com/myspacelayouts title='Myspace<br /> Layouts'>Myspace Layouts</a></div><style type="text/css"><br />.glitter { www.glitter-graphics.com }<br /><br />.glitter { Background Properties }<br />table, tr, td { background-color:transparent; border:none; border-width:0;}<br />body {<br /> background-image:url('http://sl.glitter-graphics.net/pub/25/25672ygzfuy7de5.gif');<br /> background-attachment:fixed;<br /> background-repeat:repeat;<br /> border-color:000000;<br /> border-width:10px ;<br /> border-style: solid;<br /> scrollbar-face-color:000000;<br /> scrollbar-highlight-color:AAAAAA;<br /> scrollbar-3dlight-color:888888;<br /> scrollbar-shadow-color:000000;<br /> scrollbar-darkshadow-color:000000;<br /> scrollbar-arrow-color:****;<br /> scrollbar-track-color:****;<br /> }<br /><br />.glitter { Table Properties }<br />table table { border: 0px }<br />table table table table{border:0px}<br />table table table {<br /> border-style:solid;<br /> border-width:2px;<br /> border-color:000000;<br /> background-color:****;<br /> }<br /><br />.glitter { Text Properties }<br />table, tr, td, li, p, div { font-family:verdana; color:000000; font-size:10px; } <br />.btext { font-family:verdana; color:111111; font-size:16px; font-weight:bold; } <br />.blacktext10 { font-family:verdana; color:000000; } <br />.blacktext12 { font-family:verdana; color:111111; } <br />.lightbluetext8 { font-family:verdana; color:222222; } <br />.orangetext15 { font-family:verdana; color:111111; font-size:16px; font-weight:bold; font-style:italic; } <br />.redtext { font-family:verdana; color:111111; } <br />.redbtext { font-family:verdana; color:111111; } <br />.text { font-family:verdana; color:000000; } <br />.whitetext12 { font-family:verdana; color:000000; } <br />a:active, a:visited, a:link { font-family:verdana; color:000000; } <br />a:hover { font-family:verdana; color:000000; } <br />a.navbar:active, a.navbar:visited, a.navbar:link { font-family:verdana; color:000000; } <br />a.navbar:hover { font-family:verdana; color:000000; } <br />a.redlink:active, a.redlink:visited, a.redlink:link { font-family:verdana; color:000000; } <br />a.redlink:hover { font-family:verdana; color:000000; } <br />.nametext { font-family:verdana; color:000000; font-size:16px; font-weight:bold; font-style:italic; } <br /><br />.glitter { Miscellaneous Properties }<br />img { filter:Gray;}<br />a:link img { filter:Gray;}<br />a:hover img { filter:none;}<br />body { cursor:crosshair;}<br />a:hover { cursor:help;}<br /></style><br /><br><br><br><br />Go to:<br><br /><a href='http://www.glitter-graphics.com/myspacelayouts'>Myspace Layouts</a><br><br /><a href='http://www.glitter-graphics.com/gallery.php?categoryID=42'>Myspace Backgrounds</a><br><br /><a href='http://www.glitter-graphics.com'>Myspace Graphics (glitter graphics)</a><br><a href=http://glitter-graphics.com>Myspace Contact Tables</a><br /><style><br />table table table td.text div { background-image: url('http://dl2.glitter-graphics.net/pub/15/15708zqymps6kib.gif'); background-repeat: no-repeat; }<br />table table table td.text div img { visibility: hidden; }<br />table table table td.text table table div { background-image: none; }<br />table table table td.text table table div img { visibility: visible; }<br /></style><br><br /><style><br />.contactTable { width: 300px !important; height: 150px !important; padding: 0px !important; background-image: url('http://dl2.glitter-graphics.net/pub/18/18523sn6rfk0hqw.jpg'); background-attachment: scroll; background-position: center center; background-repeat: no-repeat; background-color: transparent; }<br />.contactTable table, table.contactTable td { padding: 0px !important; border: 0px; background-color: transparent; background-image: none; }<br />.contactTable a img { visibility: hidden; border: 0px !important; }<br />.contactTable a { display: block; height: 28px; width: 115px; }<br />.contactTable .text { font-size: 1px !important; }<br />.contactTable .text, .contactTable a, .contactTable img { filter: none !important; }<br /></style><br><style><br />table table table td { vertical-align: top; !important; }<br />span.blacktext12 { visibility: visible !important; background-image: url('http://dl2.glitter-graphics.net/pub/19/19036a406ye90fb.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: center center; background-color: transparent; font-size: 0px; letter-spacing: -0.5px; width: 435px; height: 75px; display: block !important; }<br />span.blacktext12 img { display: none; }<br /></style><br><br /><a href=http://www.glitter-graphics.com title='Myspace Graphics'><img src=http://dl2.glitter-graphics.net/pub/26/26020qbhbdyhuzn.gif width=100 height=100 alt='myspace layouts, myspace codes, glitter graphics' border=0></a><a href=http://www.glitter-graphics.com title='Myspace Graphics'><img src=http://dl2.glitter-graphics.net/pub/8/8481r0e34xb382.jpg width=100 height=100 alt='myspace layouts, myspace codes, glitter graphics' border=0></a><a href=http://www.glitter-graphics.com title='Myspace Graphics'><img src=http://dl2.glitter-graphics.net/pub/26/26054kylbbcjmo3.jpg width=100 height=100 alt='myspace layouts, myspace codes, glitter graphics' border=0></a><a href=http://www.glitter-graphics.com title='Myspace Graphics'><img src=http://dl2.glitter-graphics.net/pub/8/8949xk3fssf3sx.gif width=100 height=100 alt='myspace layouts, myspace codes, glitter graphics' border=0></a><a href=http://www.glitter-club.com/myspacelayouts>Myspace Layouts</a><div cl***='content' style='position: absolute; left:100px; top:5px; width:100px; height:100px; overflow:auto;'><a href=http://www.glitter-club.com title='Myspace Graphics'>Myspace Graphics</a><br><a href=http://www.glitter-club.com/myspacelayouts title='Myspace<br /> Layouts'>Myspace Layouts</a></div><style type="text/css"><br />.glitter { www.glitter-graphics.com }<br /><br />.glitter { Background Properties }<br />table, tr, td { background-color:transparent; border:none; border-width:0;}<br />body {<br /> background-image:url('http://sl.glitter-graphics.net/pub/25/25672ygzfuy7de5.gif');<br /> background-attachment:fixed;<br /> background-repeat:repeat;<br /> border-color:000000;<br /> border-width:10px ;<br /> border-style: solid;<br /> scrollbar-face-color:000000;<br /> scrollbar-highlight-color:AAAAAA;<br /> scrollbar-3dlight-color:888888;<br /> scrollbar-shadow-color:000000;<br /> scrollbar-darkshadow-color:000000;<br /> scrollbar-arrow-color:****;<br /> scrollbar-track-color:****;<br /> }<br /><br />.glitter { Table Properties }<br />table table { border: 0px }<br />table table table table{border:0px}<br />table table table {<br /> border-style:solid;<br /> border-width:2px;<br /> border-color:000000;<br /> background-color:****;<br /> }<br /><br />.glitter { Text Properties }<br />table, tr, td, li, p, div { font-family:verdana; color:000000; font-size:10px; } <br />.btext { font-family:verdana; color:111111; font-size:16px; font-weight:bold; } <br />.blacktext10 { font-family:verdana; color:000000; } <br />.blacktext12 { font-family:verdana; color:111111; } <br />.lightbluetext8 { font-family:verdana; color:222222; } <br />.orangetext15 { font-family:verdana; color:111111; font-size:16px; font-weight:bold; font-style:italic; } <br />.redtext { font-family:verdana; color:111111; } <br />.redbtext { font-family:verdana; color:111111; } <br />.text { font-family:verdana; color:000000; } <br />.whitetext12 { font-family:verdana; color:000000; } <br />a:active, a:visited, a:link { font-family:verdana; color:000000; } <br />a:hover { font-family:verdana; color:000000; } <br />a.navbar:active, a.navbar:visited, a.navbar:link { font-family:verdana; color:000000; } <br />a.navbar:hover { font-family:verdana; color:000000; } <br />a.redlink:active, a.redlink:visited, a.redlink:link { font-family:verdana; color:000000; } <br />a.redlink:hover { font-family:verdana; color:000000; } <br />.nametext { font-family:verdana; color:000000; font-size:16px; font-weight:bold; font-style:italic; } <br /><br />.glitter { Miscellaneous Properties }<br />img { filter:Gray;}<br />a:link img { filter:Gray;}<br />a:hover img { filter:none;}<br />body { cursor:crosshair;}<br />a:hover { cursor:help;}<br /></style><br /><br><br><br><br />Go to:<br><br /><a href='http://www.glitter-graphics.com/myspacelayouts'>Myspace Layouts</a><br><br /><a href='http://www.glitter-graphics.com/gallery.php?categoryID=42'>Myspace Backgrounds</a><br><br /><a href='http://www.glitter-graphics.com'>Myspace Graphics (glitter graphics)</a><br><a href=http://glitter-graphics.com>Myspace Contact Tables</a><br /><style><br />table table table td.text div { background-image: url('http://dl2.glitter-graphics.net/pub/15/15708zqymps6kib.gif'); background-repeat: no-repeat; }<br />table table table td.text div img { visibility: hidden; }<br />table table table td.text table table div { background-image: none; }<br />table table table td.text table table div img { visibility: visible; }<br /></style><br><br /><style><br />.contactTable { width: 300px !important; height: 150px !important; padding: 0px !important; background-image: url('http://dl2.glitter-graphics.net/pub/18/18523sn6rfk0hqw.jpg'); background-attachment: scroll; background-position: center center; background-repeat: no-repeat; background-color: transparent; }<br />.contactTable table, table.contactTable td { padding: 0px !important; border: 0px; background-color: transparent; background-image: none; }<br />.contactTable a img { visibility: hidden; border: 0px !important; }<br />.contactTable a { display: block; height: 28px; width: 115px; }<br />.contactTable .text { font-size: 1px !important; }<br />.contactTable .text, .contactTable a, .contactTable img { filter: none !important; }<br /></style><br><style><br />table table table td { vertical-align: top; !important; }<br />span.blacktext12 { visibility: visible !important; background-image: url('http://dl2.glitter-graphics.net/pub/19/19036a406ye90fb.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: center center; background-color: transparent; font-size: 0px; letter-spacing: -0.5px; width: 435px; height: 75px; display: block !important; }<br />span.blacktext12 img { display: none; }<br /></style><br><br /><a href=http://www.glitter-graphics.com title='Myspace Graphics'><img src=http://dl2.glitter-graphics.net/pub/26/26020qbhbdyhuzn.gif width=100 height=100 alt='myspace layouts, myspace codes, glitter graphics' border=0></a><a href=http://www.glitter-graphics.com title='Myspace Graphics'><img src=http://dl2.glitter-graphics.net/pub/8/8481r0e34xb382.jpg width=100 height=100 alt='myspace layouts, myspace codes, glitter graphics' border=0></a><a href=http://www.glitter-graphics.com title='Myspace Graphics'><img src=http://dl2.glitter-graphics.net/pub/26/26054kylbbcjmo3.jpg width=100 height=100 alt='myspace layouts, myspace codes, glitter graphics' border=0></a><a href=http://www.glitter-graphics.com title='Myspace Graphics'><img src=http://dl2.glitter-graphics.net/pub/8/8949xk3fssf3sx.gif width=100 height=100 alt='myspace layouts, myspace codes, glitter graphics' border=0></a><a href=http://www.glitter-club.com/myspacelayouts>Myspace Layouts</a>&#60;!-- tools.**.co.il - background --&#62;<style>body {background-image: url('http://media.**.co.il/Upload/tools/backgrounds/021.gif');}</style>&#60;!-- tools.**.co.il - background //--&#62;<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-4/cur314.ani), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/" target="_blank" title="Cursors"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Cursors" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>&#60;!-- tools.**.co.il - background --&#62;<style>body {background-image: url('http://media.**.co.il/Upload/tools/backgrounds/003.gif');}</style>&#60;!-- tools.**.co.il - background //--&#62;&#60;!-- tools.**.co.il - background --&#62;<style>body {background-image: url('http://media.**.co.il/Upload/tools/backgrounds/012.gif');}</style>&#60;!-- tools.**.co.il - background //--&#62;<br />
כניסה אחרונה: לפני 6 חודשים, 14 ימים ו- 13 שעות
הישגים
0
0
1
851
פרופיל
בלוג
עידכונים
הישג של nirit2692
החבר הראשון
הוספת חבר ראשון לרשימת החברים שלך
לפני 6 חודשים, 14 ימים ו- 13 שעות
חברים
(10)
הבלוגים שלי
לא התווספו בלוגים
וידאו
תמונה