נט גיימס, פרופיל של barr

העמוד שלbarr
&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='**' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=&#33;סיימג-טנב בוט יכה ליפורפה' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' FlashVars='username=&#33;סיימג-טנב בוט יכה ליפורפה' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='**' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=כדאי תמיד לזכור הפרופיל הזה מאשר את כל החברים&amp;size=21&amp;color=0x008000&amp;color2=0x000000' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-2colors.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-2colors.swf' FlashVars='username=כדאי תמיד לזכור הפרופיל הזה מאשר את כל החברים&amp;size=21&amp;color=0x008000&amp;color2=0x000000' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=הנה כמה תמנות&amp;size=50' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' FlashVars='username=הנה כמה תמנות&amp;size=50' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=לפרופיל הכי נוצץ&amp;size=50&amp;color=0xFF0080' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text.swf' FlashVars='username=לפרופיל הכי נוצץ&amp;size=50&amp;color=0xFF0080' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;<a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://i63.photobucket.com/albums/h1**/rashrash/Lion/84kirkner_aslan-thumb.jpg" border=0></a><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://www.2all.co.il/web/Sites/chendu/6936_(680).gif" border=0></a><br /> <body background="http://img25.imageshack.us/img25/7006/17ac7b6321713dfd64ce294.jpg" bgproperties=fixed> <a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://i49.photobucket.com/albums/f298/yansh/dargon/z59.jpg" border=0></a><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=תזמינו אותי לחברים אני מאשרת את כולם&amp;size=26' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' FlashVars='username=תזמינו אותי לחברים אני מאשרת את כולם&amp;size=26' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62; &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor --&#62;<style type="text/css">body {cursor: url(http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/cursors/029.ani); }</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor //--&#62; <a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://yo-yoo.co.il/coolpics/fb/likelike.png" border=0></a><br /> &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - rain effect --&#62;<br />&#60;script language=JavaScript><br />var no = 50;<br />var speed = 1;<br />var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;<br />var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;<br />var s, x, y, sn, cs;<br />var a, r, cx, cy;<br />var i, doc_width = 800, doc_height = 600;<br />if (ns4up) {<br />doc_width = self.innerWidth;<br />doc_height = self.innerHeight;<br />}<br />else<br />if (ie4up) {<br />doc_width = document.body.clientWidth;<br />doc_height = document.body.clientHeight;<br />}<br />x = new Array();<br />y = new Array();<br />r = new Array();<br />cx = new Array();<br />cy = new Array();<br />s = 8;<br />for (i = 0; i < no; ++ i) { <br />initRain();<br />if (ns4up) {<br />if (i == 0) {<br />document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");<br />document.write("top=\"1\" visibility=\"show\">");<br />document.write("<img src='/jsp/moomoo/tools/images/special/rain/002.gif' border='0'></layer>");<br />}<br />else {<br />document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");<br />document.write("top=\"1\" visibility=\"show\">");<br />document.write("<img src='/jsp/moomoo/tools/images/special/rain/002.gif' border='0'></layer>")border='0'></div>");<br /> }<br /> }<br />}<br />function initRain] = 1;<br />sn = Math.sin(a);<br />cs = Math.cos(a);<br />cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;<br />cy[i] = Math.random() * doc_height + 1;<br />x[i] = r[i] * sn + cx[i];<br />y[i] = cy[i];<br />}<br />function makeRain() {<br />r[i] = 1;<br />cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;<br />cy[i] = 1;<br />x[i] = r[i] * sn + cx[i];<br />y[i] = r[i] * cs + cy[i];<br />}<br />function updateRain() {<br />r[i] += s;<br />x[i] = r[i] * sn + cx[i];<br />y[i] = r[i] * cs + cy[i];<br />}<br />function raindropNS() {<br />for (i = 0; i < no; ++ i) {<br />updateRain();<br />if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {<br />makeRain();<br />doc_width = self.innerWidth;<br />doc_height = self.innerHeight;<br />}<br />document.layers["dot"+i].top = y[i];<br />document.layers["dot"+i].left = x[i];<br />}<br />setTimeout("raindropNS()", speed);<br />}<br />function raindropIE() {<br />for (i = 0; i < no; ++ i) {<br />updateRain();<br />if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {<br />makeRain();<br />doc_width = document.body.clientWidth;<br />doc_height = document.body.clientHeight;<br />}<br />document.all["dot"+i].style.pixelTop = y[i];<br />document.all["dot"+i].style.pixelLeft = x[i];<br />}<br />setTimeout("raindropIE()", speed);<br />}<br />if (ns4up) {<br />raindropNS();<br />}<br />else<br />if (ie4up) {<br />raindropIE();<br />}<br /></SCRIPT>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - rain effect //--&#62; &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=קר פה לא...&amp;size=57&amp;color=0x0000FF' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-stars2.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-stars2.swf' FlashVars='username=קר פה לא...&amp;size=57&amp;color=0x0000FF' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62; &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=תקשיבו לי למי שיש תמנות עם קישור של שלד בשבילי להביא&amp;size=23&amp;color=0x0000FF' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-stars.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-stars.swf' FlashVars='username=תקשיבו לי למי שיש תמנות עם קישור של שלד בשבילי להביא&amp;size=23&amp;color=0x0000FF' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='54' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=בתכה לע םירטלג momoל טידרק' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' FlashVars='username=בתכה לע םירטלג momoל טידרק' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='54' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62; &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='270' height='230' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=סורי על הקישורים&amp;size=47&amp;color=0x000000' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-heart.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-heart.swf' FlashVars='username=סורי על הקישורים&amp;size=47&amp;color=0x000000' quality='high' wmode='transparent' width='270' height='230' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62; &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='54' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=םירטלגב םיבתוכש הרוקש המ הז' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' FlashVars='username=םירטלגב םיבתוכש הרוקש המ הז' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='54' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62; &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=אבל פרופיל לא רע נכון?&amp;size=35' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' FlashVars='username=אבל פרופיל לא רע נכון?&amp;size=35' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62; &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background --&#62;<style>body {background-image: url('http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/backgrounds/059.gif');}</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background //--&#62; <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ExXbbAcXuSg&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ExXbbAcXuSg&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object> &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=והנה זמר אהוב עלי גסטין ביבר&amp;size=32&amp;color=0x000000' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text.swf' FlashVars='username=והנה זמר אהוב עלי גסטין ביבר&amp;size=32&amp;color=0x000000' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62; <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5u7D5c2SArw&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5u7D5c2SArw&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object> &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=אהבתם את הפרפיל שלי? רוצים לדעת איך לעשות? את התמנות עשיתי ביויו את הרקע כתב והעכבר במומו וסרטונים ביוטיב&amp;size=15' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' FlashVars='username=אהבתם את הפרפיל שלי? רוצים לדעת איך לעשות? את התמנות עשיתי ביויו את הרקע כתב והעכבר במומו וסרטונים ביוטיב&amp;size=15' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62; &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=הכל פשוט מאוד אבל אל תעשו העתק הדבק תעתיקו את הקישור לא את התמונה&amp;size=20' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' FlashVars='username=הכל פשוט מאוד אבל אל תעשו העתק הדבק תעתיקו את הקישור לא את התמונה&amp;size=20' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62; &#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=אני מעדכנת את הפרופיל לפחות פעם בשבוע&amp;size=20' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-fire.swf' FlashVars='username=אני מעדכנת את הפרופיל לפחות פעם בשבוע&amp;size=20' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62; <a href="http://www.glitter-graphics.com/myspace/text_generator.php" target=_blank><img src="http://text.glitter-graphics.net/gold/b.gif" border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/gold/a.gif" border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/gold/r.gif" border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/gold/r.gif" border=0></a> <br /><a href="http://www.glitter-graphics.com/myspace/text_generator.php" target=_blank><img src="http://text.glitter-graphics.net/tpurp/i.gif" border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/tpurp/m.gif" border=0><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/empty.gif" width=20 border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/tpurp/c.gif" border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/tpurp/o.gif" border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/tpurp/o.gif" border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/tpurp/l.gif" border=0></a><a href="http://www.glitter-graphics.com" style="text-decoration: none"><font color=#ff0000>א</font><font color=#fc0602>נ</font><font color=#fa0d04>י</font> <font color=#f51b09>מ</font><font color=#f3220b>ע</font><font color=#f1290d>צ</font><font color=#ee3010>ב</font><font color=#ec3712>ת</font> <font color=#e74417>ו</font><font color=#e54b19>ע</font><font color=#e3511b>ו</font><font color=#e0581e>ז</font><font color=#de5f20>ר</font><font color=#dc6522>ת</font> <font color=#d77227>ל</font><font color=#d57829>פ</font><font color=#d27e2c>ר</font><font color=#d0842e>פ</font><font color=#ce8a30>ל</font><font color=#cc8f33>י</font><font color=#c99535>ם</font> <font color=#c5a039>ת</font><font color=#c2a63c>ש</font><font color=#c0ab3e>ל</font><font color=#beb040>ח</font><font color=#bbb543>ו</font> <font color=#b7be47>ל</font><font color=#b4c34a>י</font> <font color=#b0cb4e>ה</font><font color=#add051>ו</font><font color=#abd453>ד</font><font color=#a9d755>ע</font><font color=#a6db58>ה</font> <font color=#a2e25c>א</font><font color=#9fe55f>ן</font> <font color=#9beb63>א</font><font color=#99ed66>צ</font><font color=#96f068>ם</font> <font color=#92f46c>ר</font><font color=#8ff66f>ו</font><font color=#8df871>צ</font><font color=#8bf973>י</font><font color=#88fa76>ם</font> <font color=#84fc7a>נ</font><font color=#81fd7d>כ</font><font color=#7ffe7f>ו</font><font color=#7dfe81>ן</font> <font color=#78fe86>ה</font><font color=#76fe88>כ</font><font color=#73fe8b>ת</font><font color=#71fd8d>ב</font> <font color=#6cfc92>י</font><font color=#6afb94>פ</font><font color=#68f996>ה</font> <font color=#63f69b>ל</font><font color=#61f49d>מ</font><font color=#5ff29f>ד</font><font color=#5cf0a2>ת</font><font color=#5aeea4>י</font> <font color=#55e8a9>ל</font><font color=#53e5ab>ע</font><font color=#51e2ad>ש</font><font color=#4edfb0>ו</font><font color=#4cdcb2>ת</font> <font color=#47d4b7>ב</font><font color=#45d0b9>ע</font><font color=#43ccbb>צ</font><font color=#40c8be>מ</font><font color=#3ec4c0>י</font> <font color=#39bbc5>ו</font><font color=#37b6c7>א</font><font color=#35b1c9>נ</font><font color=#33accc>י</font> <font color=#2ea1d0>ל</font><font color=#2c9cd2>א</font> <font color=#2791d7>מ</font><font color=#258bd9>ג</font><font color=#2285dc>ל</font><font color=#207fde>ה</font> <font color=#1b73e3>א</font><font color=#196ce5>י</font><font color=#1766e7>פ</font><font color=#1460ea>ה</font> <font color=#1053ee>ח</font><font color=#0d4cf1>ח</font><font color=#0b45f3>ח</font><font color=#093ff5>ח</font><font color=#0638f8>ח</font><font color=#0431fa>ח</font><font color=#022afc>ח</font></a> <a href="http://www.glitter-graphics.com" style="text-decoration: none"><font color=#ff0000>ת</font><font color=#fc0602>ג</font><font color=#fa0d04>י</font><font color=#f81406>ד</font><font color=#f61a08>ו</font> <font color=#f1280d>ל</font><font color=#ef2e0f>י</font> <font color=#ea3b14>מ</font><font color=#e84216>ה</font> <font color=#e44f1a>י</font><font color=#e1551d>ו</font><font color=#df5b1f>ת</font><font color=#dd6221>ר</font> <font color=#d86e26>י</font><font color=#d67428>פ</font><font color=#d47a2a>ה</font> <font color=#d0852e>ה</font><font color=#cd8b31>כ</font><font color=#cb9133>ת</font><font color=#c99635>ב</font> <font color=#c4a13a>ה</font><font color=#c2a63c>ז</font><font color=#c0ab3e>ה</font> <font color=#bbb543>א</font><font color=#b9b945>ו</font> <font color=#b5c249>ג</font><font color=#b2c64c>ל</font><font color=#b0cb4e>ט</font><font color=#aecf50>ר</font><font color=#acd252>י</font><font color=#aad655>ם</font> <font color=#a5dd59>ג</font><font color=#a3e05b>ר</font><font color=#a1e35d>ו</font><font color=#9ee660>ע</font><font color=#9ce962>י</font><font color=#9aec64>ם</font> <font color=#95f069>א</font><font color=#93f36b>נ</font><font color=#91f46d>י</font> <font color=#8cf872>ח</font><font color=#8af974>ו</font><font color=#88fb76>ש</font><font color=#86fc78>ב</font><font color=#83fd7b>ת</font> <font color=#7ffe7f>ש</font><font color=#7dfe81>ה</font><font color=#7bfe83>כ</font><font color=#78fe86>ת</font><font color=#76fe88>ב</font> <font color=#72fe8c>ה</font><font color=#6ffd8f>ז</font><font color=#6dfc91>ה</font> <font color=#69fa95>ל</font><font color=#66f898>א</font> <font color=#62f59c>ר</font><font color=#60f39e>ע</font> <font color=#5befa3>ר</font><font color=#59eda5>מ</font><font color=#57eaa7>ז</font> <font color=#52e4ac>ע</font><font color=#50e1ae>ש</font><font color=#4edeb0>י</font><font color=#4cdbb2>ת</font><font color=#49d7b5>י</font> <font color=#45d0b9>א</font><font color=#43ccbb>ו</font><font color=#40c8be>ת</font><font color=#3ec4c0>ו</font> <font color=#3abbc4>ב</font><font color=#37b6c7>א</font><font color=#35b2c9>ת</font><font color=#33adcb>ר</font> <font color=#2ea3d0>ל</font><font color=#2c9dd2>ע</font><font color=#2a98d4>י</font><font color=#2893d6>צ</font><font color=#268dd8>ו</font><font color=#2388db>ב</font> <font color=#1f7cdf>פ</font><font color=#1d76e1>ר</font><font color=#1a70e4>פ</font><font color=#186ae6>ל</font><font color=#1664e8>י</font><font color=#145eea>ם</font> <font color=#0f51ef>ב</font><font color=#0d4bf1>א</font><font color=#0b44f3>נ</font><font color=#083ef6>ג</font><font color=#0637f8>ל</font><font color=#0431fa>י</font><font color=#022afc>ת</font></a> <br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/"><img src="http://www.skamu.com/icons/animated/images/icon153.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Orkut Icons</a></center> <center><a href="http://www.zwani.com/graphics/100_percent/"><img src="http://images.zwani.com/graphics/100_percent/images/100_hottie.gif" alt="zwani.com myspace graphic comments" border=0></a><br><a href="http://www.twitterbackgrounds.org/" target="_blank">Twitter Background</a></center> <a href="http://yo-yoo.co.il/eggs/click.php?eid=52497"><img src="http://yo-yoo.co.il/eggs/egg_52497.png" alt="יו-יו ביצים" /></a> לחצו <br /><center><embed src="http://nackvision.com/goodies/dynamite/show.swf?baseURL=http://nackvision.com/goodies/dynamite/&amp;clickURL=http://nackvision.com/goodies/dynamite/&amp;clickLABEL=Make my own&amp;flashLABEL=NackVision.com - FREE STUFF&#33;&#33;&#33;&amp;txt=barrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr&amp;cl1=10027008&amp;cl2=0" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="200" name="synamite" align="middle" wmode="transparent" /><br><small><a href="http://nackvision.com/goodies/dynamite/">Make my own</a></small></center> &#60;&#33;-- Text Code Generated by NackVision.Com's Text Generator--&#62;<br /><br /><font color="FF0000" face="helvetica" size="14"><H1>&#9829;אני מלכה ומדהימה&#9829;</H1></font>
כניסה אחרונה: לפני 8 חודשים, 16 ימים ו- 4 שעות
הישגים
0
0
0
310
פרופיל
בלוג
עידכונים
אין עידכונים חדשים
חברים
(6)
הבלוגים שלי
לא התווספו בלוגים
וידאו
תמונה