נט גיימס, פרופיל של שניהשווה

העמוד שלשניהשווה
שלום!!!<!-- tools.moomoo.co.il - sign -->
שלום כולם קוראים לי שני השווה ואני חדשה פה אני לא מכירה פה כמעט כלום אז בבקשה תציעו לי הצעות חברות כי הכול אני מקבלת :)וגם למדתי לעצב אז משרוצה עיצוב שיבקש ואני יעשה לו&#33;&#33;&#33; אה.. ומשאתם ראיתם שאני עשיתי לי בבלוג זה כלום אבל אני יכולה לעשות טוב יותר מזה יותר מזה והרבה יותר טוב מזה =)<center><embed src="http://www.pageplugins.com/generators/photocube/show.swf?baseURL=http://www.pageplugins.com/generators/photocube/&amp;clickURL=http://www.pageplugins.com/&amp;flashLABEL=PagePlugins.com&amp;file=http%3A%2F%2Fwww%2Epageplugins%2Ecom%2Fgenerators%2Fphotocube%2Fuploads%2F11%5F09%5F2009%2F10%2Fpic29063407%2Ejpg" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="250" name="show" align="middle" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br><small><a href="http://www.pageplugins.com/">Myspace Photo Cube</a><small></center><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:130px; top:150px;height:**8px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:177px; top:170px; height:388px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:225px; top:190px; height:324px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:265px; top:180px; height:499px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:325px; top:160px; height:411px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:239px; top:190px; height:251px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:141px; top:150px; height:221px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:289px; top:170px; height:230px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:108px; top:230px; height:241px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:370px; top:190px; height:386px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:394px; top:150px; height:484px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:430px; top:170px; height:442px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:475px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:559px; top:170px; height:**1px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:580px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:533px; top:170px; height:385px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:614px; top:200px; height:332px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:651px; top:250px; height:386px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:684px; top:290px; height:514px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:658px; top:180px; height:247px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:694px; top:160px; height:216px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:738px; top:200px; height:392px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:753px; top:150px; height:**4px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:800px; top:180px; height:404px;"><span style="color:#FF66FF &#33;important;">I &#9829; Bryan</span></marquee><br /><embed src="http://www.pageplugins.com/generators/flash_countdown/show.swf?clickURL=http://www.pageplugins.com/&amp;pic=http://www.pageplugins.com/generators/flash_countdown/themes/3.jpg&amp;text=Your%20message%20here&amp;bgColor=16764159&amp;untilColor=16738047&amp;textColor=16777215&amp;year=2006&amp;month=1&amp;day=0&amp;hour=0&amp;min=0&amp;sec=0" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="175" name="show" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br/><a href="http://www.pageplugins.com/">Custom Countdown Clock</a><br/>חברים הינה צט שתוכלו לדבר אחד עם השני:<embed src="http://www.xatech.com/web_gear/chat/chat.swf" quality="high" width="**0" height="405" name="chat" FlashVars="id=72058832" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://xat.com/update_flash.shtml" /><br><small><a target="_BLANK" href="http://xat.com/web_gear/?cb">Get your own Chat Box&#33;</a> <a target="_BLANK" href="http://xat.com/web_gear/chat/go_large.php?id=72058832">Go Large&#33;</a></small><br><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTM5Njc3OTgyODEmcHQ9MTI1Mzk2ODE5MTQzNyZwPTUzMTUxJmQ9Jmc9MSZvPTFiZjk4YjZiOTZlNDQzYzc5ZDgxZTAxY2Q5MWEyNDg4.gif" /><embed src="http://www.xatech.com/web_gear/chat/chat.swf" quality="high" width="**0" height="405" name="chat" FlashVars="id=72058832" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://xat.com/update_flash.shtml" /><br><small><a target="_BLANK" href="http://xat.com/web_gear/?cb">Get your own Chat Box&#33;</a> <a target="_BLANK" href="http://xat.com/web_gear/chat/go_large.php?id=72058832">Go Large&#33;</a></small><br><br /><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor --&#62;<style type="text/css">body {cursor: url(http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/cursors/011.ani); }</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor //--&#62;&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor --&#62;<style type="text/css">body {cursor: url(http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/cursors/012.ani); }</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor //--&#62;&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani --&#62;<a href="http://tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/gamani/001.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani //--&#62;&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani --&#62;<a href="http://tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/gamani/004.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani //--&#62;&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani --&#62;<a href="http://tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/gamani/005.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani //--&#62;חבר'ה&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - sign --&#62;<a href="http://tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/signs/welcome/005.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - sign //--&#62;&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background --&#62;<style>body {background-image: url('http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/backgrounds/031.gif');}</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background //--&#62;&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - elvetor --&#62;<style>body {scrollbar-face-color:#FF00FF;scrollbar-highlight-color:#000000;scrollbar-3dlight-color:#000000;scrollbar-shadow-color:#000000;scrollbar-darkshadow-color:#000000;scrollbar-arrow-color:#FF00FF;scrollbar-track-color:#000000;}</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - elvetor --&#62;
כניסה אחרונה: לפני 5 חודשים, 15 ימים ו- 18 שעות
הישגים
0
0
0
35
פרופיל
בלוג
משחקים מועדפים
לא התווספו משחקים למועדפים
עידכונים
אין עידכונים חדשים
חברים
(10)
הבלוגים שלי
לא התווספו בלוגים
וידאו
תמונה