נט גיימס, פרופיל של אורושיהמאמי

העמוד שלאורושי המא...
נכון הפרופיל הקודם של איריקי??!ונוס פרצה לההQ!
תמיד אהיה מלכעע <br />קוראים אותי <br /><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=אורושי ^ המלכעע&amp;size=35&amp;color=0x000000&amp;color2=0x000000' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-2colors.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-2colors.swf' FlashVars='username=אורי'קק^ המלכעע&amp;size=35&amp;color=0x000000&amp;color2=0x000000' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;<br /><br /><br /><div style="height:100px; width:350px; overflow:auto; border:solid 5px black;"><br />הודעות:<br /><br />בעיצוב חדשדש~&#33;~<br /><br /><br /></div><br /><br /><br /><div style="height:100px; width:350px; overflow:auto; border:solid 5px black;"><br />פריצות?&#33;<br /><br />באישי חמודיםם..=]<br /><br /></div><br /><br /><br /><div style="height:100px; width:350px; overflow:auto; border:solid 5px black;"><br />פיקצ'ים?~&#33;<br /><br /><a href="http://carrielynnesworld.com" target="_blank"><img src="http://i31.photobucket.com/albums/c364/carrielynne1/1carrielynnesworld/pixels/the_simpsons-1.gif" alt="Adopt a Pixel Graphic @ CarrieLynnesWorld.com" border="0"></a><br /><br /><a href="http://carrielynnesworld.com" target="_blank"><img src="http://i31.photobucket.com/albums/c364/carrielynne1/1carrielynnesworld/pixels/the_simpsons-2.gif" alt="Adopt a Pixel Graphic @ CarrieLynnesWorld.com" border="0"></a><br /><br /><a href="http://carrielynnesworld.com" target="_blank"><img src="http://i31.photobucket.com/albums/c364/carrielynne1/1carrielynnesworld/pixels/the_simpsons-3.gif" alt="Adopt a Pixel Graphic @ CarrieLynnesWorld.com" border="0"></a><br /><br /><a href="http://carrielynnesworld.com" target="_blank"><img src="http://i31.photobucket.com/albums/c364/carrielynne1/1carrielynnesworld/pixels/the_simpsons-4.gif" alt="Adopt a Pixel Graphic @ CarrieLynnesWorld.com" border="0"></a><br /><br /><a href="http://carrielynnesworld.com" target="_blank"><img src="http://i31.photobucket.com/albums/c364/carrielynne1/1carrielynnesworld/pixels/the_simpsons-5.gif" alt="Adopt a Pixel Graphic @ CarrieLynnesWorld.com" border="0"></a><br /><br /><br />מ0פיק,ל&#33;אא?~&#33;<br /><br /><br /><br /></div><br /><br /><br /><div style="height:100px; width:350px; overflow:auto; border:solid 5px black;"><br />פיקצ'רס?~&#33;<br /><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up196.siz.co.il/img2/nwfjzktgzhdv.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />זהוו..<br /><br /></div><br /><br />סונגיי?~&#33;<br /><br /><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjE4NDI3MDI4NzUmcHQ9MTI2MTg*MjcwNjYwOSZwPTE4MDMxJmQ9Jmc9MSZvPTdmNDc5OTlhMjY2YjQ3NjA5YzI3OWU4NmNkNzk5ODdl.gif" /><center><p style="visibility:visible;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://assets.myflashfetish.com/swf/mp3/mp-simp.swf" height="165" width="240" style="width:240px;height:165px"><param name="movie" value="http://assets.myflashfetish.com/swf/mp3/mp-simp.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="TL" /><param name="wmode" value="transparent"/><param name="flashvars" value="myid=39396393&amp;path=2009/12/26&amp;mycolor=ffa200&amp;mycolor2=e622f0&amp;mycolor3=f2f205&amp;autoplay=true&amp;rand=0&amp;f=4&amp;vol=100&amp;pat=0&amp;grad=false&amp;ow=240&amp;oh=165"/></object><br><a href="http://www.mixpod.com/playlist/39396393" target="_blank"><img src="http://assets.myflashfetish.com/images/get-tracks.gif" title="Get Music Tracks&#33;" style="border-style:none;" alt="Music"></a><a href="http://www.mixpod.com" target="_blank"><img src="http://assets.myflashfetish.com/images/make-own.gif" title="Create A Playlist&#33;" style="border-style:none;" alt="Playlist"></a><br /><a href="http://mixpod.com">Music</a> <a href="http://mixpod.com">Playlist</a> at <a href="http://mixpod.com">MixPod.com</a></p></center><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><select style="background-color:yellow;color:black; width:200px; font-size:11px; font-family:tahoma;"><br /><option>דשדושים:)<br /><option>ליי<br /><option>למישפחה<br /><option>למעצבת שליי=]<br /><option>לכל מי שמגיב<br /><option>לכל אלה ששכתי&#33; סוריי:)<br /></select><br /><br /><br />קובייה:<br /><br /><center><embed src="http://www.pageplugins.com/generators/photocube/show.swf?baseURL=http://www.pageplugins.com/generators/photocube/&amp;clickURL=http://www.pageplugins.com/&amp;flashLABEL=PagePlugins.com&amp;file=http%3A%2F%2Fwww%2Epageplugins%2Ecom%2Fgenerators%2Fphotocube%2Fuploads%2F24%5F12%5F2009%2F13%2Fpic40917235%2Ejpg" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="250" name="show" align="middle" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br><small><a href="http://www.pageplugins.com/">Myspace Photo Cube</a><small></center><br /><br /><br /><br /><Marquee ScrollDelay="1" Direction="Down" ScrollAmount="1" style="text-align:center;"><br /><div align="center"><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up196.siz.co.il/img2/nwfjzktgzhdv.jpg" border="0" alt="סיז - העלאת תמונות" /></a><br /><br />יאללה עופו להגיב...<br /></marquee><br /><br /><body onSelectStart="return false"><br />&#60;script language=JavaScript><br /><br />&#60;&#33;--<br /><br />&#60;&#33;--<br /><br />var txt="בעיצוב חדשדש&#33;&#33; פשוט שולט אזז..תדרגו&amp;תגיבו&amp;תציפו ונדבר שםם..";<br /><br />var espera=200;<br /><br />var refresco=null;<br /><br /> <br /><br />function rotulo_title() {<br /><br />document.title=txt; <br /><br /> <br /><br />txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);<br /><br /> <br /><br />refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);}<br /><br />rotulo_title() ;<br /><br />// --&#62;<br /><br /> <br /><br />function MM_displayStatusMsg(msgStr) { //v1.0<br /><br />status=msgStr; <br /><br />document.MM_returnValue = true; <br /><br />}<br /><br /> <br /><br />function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0<br /><br />window.open(theURL,winName,features); <br /><br />}<br /><br />//--&#62;<br /><br /></script><br /><html><br /><body><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("&#33;בעיצוב חדשדש");<br /></script><br /></body><br /></html><br /></body><br /></html><br /><td align="right" class="comments" dir=rtl> <br /><Style type="text/css">body{ background-color<br />כאן את בוחרת צבע;background-image:url;background-position:Left; background-attachment:fixed;background-repeat:no-repeat;//By Shin2.co.il</Style><br /><br><br /><br><style type="text/css">body {background-image: url(http://up196.siz.co.il/up1/kzwjgomijn42.jpg);}</style><br /><html><br /><head><br /><style type="text/css"><br />BODY {overflow: scroll; overflow-x: hidden;}<br /></style><br /></head><br /><body><br />&#60;script language="JavaScript1.2"><br />&#60;&#33;-- <br /><br />/*<br />Submitted by Marcin Wojtowicz [[email protected]] <br />Featured on Website Abstraction (http://wsabstract.com)<br />For this and over 400+ free scripts, visit http://wsabstract.com<br />*/<br /><br />var trailLength = 8 // The length of trail (8 by default; put more for longer "tail")<br />var path = "http://up196.siz.co.il/img2/nwfjzktgzhdv.jpg" // URL of your image<br /><br />// do NOT modify anything beyond this point<br />var isIE = false,isNav = false,range = "all.",style = ".style",i,d = 0<br />var topPix = ".pixelTop",leftPix = ".pixelLeft",images,storage<br />if (document.layers) { // browser sniffer<br /> isNav = true,range = "layers.",style = "",topPix = ".top",leftPix = ".left"<br />} else if (document.all) {<br /> isIE = true<br />}<br />function initTrail() { // prepares the script<br /> images = new Array() // prepare the image array<br /> for (i = 0; i < parseInt(trailLength); i++) {<br /> images[i] = new Image()<br /> images[i].src = path<br /> }<br /> storage = new Array() // prepare the storage for the coordinates<br /> for (i = 0; i < images.length*3; i++) {<br /> storage[i] = 0<br /> }<br /> for (i = 0; i < images.length; i++) { // make divs for IE and layers for Navigator<br /> (isIE) ? document.write('<div id="obj' + i + '" style="position: absolute; z-Index: 100; height: 0; width: 0"><img src="' + images[i].src + '"></div>') : document.write('<layer name="obj' + i + '" width="0" height="0" z-index="100"><img src="' + images[i].src + '"></layer>')<br /> }<br /> trail()<br />}<br />function trail() { // trailing function<br /> for (i = 0; i < images.length; i++) { // for every div/layer<br /> eval("document." + range + "obj" + i + style + topPix + "=" + storage[d]) // the Y-coordinate<br /> eval("document." + range + "obj" + i + style + leftPix + "=" + storage[d+1]) // the X-coordinate<br /> d = d+2<br /> }<br /> for (i = storage.length; i >= 2; i--) { // save the coordinate for the div/layer that's behind<br /> storage[i] = storage[i-2]<br /> }<br /> d = 0 // reset for future use<br /> var timer = setTimeout("trail()",10) // call recursively <br />}<br />function processEvent(e) { // catches and processes the mousemove event <br /> if (isIE) { // for IE<br /> storage[0] = window.event.y+document.body.scrollTop+10<br /> storage[1] = window.event.x+document.body.scrollLeft+10<br /> } else { // for Navigator<br /> storage[0] = e.pageY+12<br /> storage[1] = e.pageX+12<br /> }<br />}<br />if (isNav) {<br /> document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE) // Defines what events to capture for Navigator<br />}<br />if (isIE || isNav) { // initiates the script<br /> initTrail() <br /> document.onmousemove = processEvent // start capturing<br />}<br />//--&#62;<br /></script><br /><br /></body><br /></html><br /></body><br /></html><br /></body><br /></html><br /></body><br /></html><br /></body><br /></html><br /><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/symbols/sym-1/sym57.cur), pointer;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/" target="_blank" title="Cursors"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Free Cursors" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><br /><Center><STRONG><BODY ONCONTEXTMENU="return false"></STRONG><style type="text/css">a:hover img {Filter: Blur(Add = 1, Direction = 225, Strength = 10)}</style><a href="http://" target="_blank"></a><body onSelectStart="return false"><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - elvetor --&#62;<style>body {scrollbar-face-color:#FFFFFF;scrollbar-highlight-color:#FFFFFF;scrollbar-3dlight-color:#FFFF00;scrollbar-shadow-color:#FFFFFF;scrollbar-darkshadow-color:#00FF40;scrollbar-arrow-color:#FF8000;scrollbar-track-color:#FFFFFF;}</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - elvetor --&#62;<br /> <style type="text/css">textarea {background-image:url(http://up196.siz.co.il/up1/kzwjgomijn42.jpg);color:#000000;font-family:Tahoma;font-size:15;repeat;}//shin2.co.il//</style><br /><br><Style type="text/css"> scrollbar-track-color:back; scrollbar-face-color:black; scrollbar-highlight-color:blue; scrollbar-base-color: blue; scrollbar-darkShadow-color:black; scrollbar-shadow-color: blue; scrollbar-arrow-color:black; } Table, Td{ background-color:transparent; } table table table{ width:70%right; background-repeat:repeat;border-color:blue;border-style:solid; border:black :20px; } table table table table{ width:auto; background-image:none; } table table table table, table table table td{ border-style:none; } body, div, p, strong, td, .text, .whitetext5, .whitetext5, a.searchlinkSmall, a.searchlinkSmall:link, a.searchlinkSmall:visited{ color:black; font-size:8pt; font-weight:normal; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; } .whitetext, .whitetext, .whitetext, .nametext, .btext, .whitetext, .whitetext{ color:black; font-size:3pt; font-weight:bold; text-decoration:line-through ; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; } a, a:link, a:visited, a.navbar, a.navbar:link, a.navbar:visited, a.man, a.man:link, a.man:visited, a.redlink, a.redlink:visited{ color:black; font-size:9pt; font-weight:normal; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; } a:hover, a:active, a.navbar:hover, a.navbar:active, a.man:hover, a.man:active, a.searchlinkSmall:hover, a.searchlinkSmall:active, a.redlink:hover, a.redlink:hover{ color:black; font-size:8pt; font-weight:bold; text-decoration:line-through ; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; }<style sype="text/css">black { font-size : 20px;font-family: Tahoma; color:black; }</style>
כניסה אחרונה: לפני 4 חודשים, 4 ימים ו- 14 שעות
הישגים
0
0
0
26
פרופיל
בלוג
משחקים מועדפים
לא התווספו משחקים למועדפים
עידכונים
אין עידכונים חדשים
חברים
(10)
הבלוגים שלי
לא התווספו בלוגים
וידאו
תמונה