נט גיימס

העמוד שלפריקית&amp...
לא לעתיק כלום מהפרופיל ברור?!
חולה על ג'סטין ביבר העיצוב השולט גיבו <<br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:130px; top:150px;height:548px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:177px; top:170px; height:388px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:225px; top:190px; height:324px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:265px; top:180px; height:499px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:325px; top:160px; height:411px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:239px; top:190px; height:251px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:141px; top:150px; height:221px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:289px; top:170px; height:230px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:108px; top:230px; height:241px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:370px; top:190px; height:386px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:394px; top:150px; height:484px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:430px; top:170px; height:442px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:475px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:559px; top:170px; height:541px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:580px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:533px; top:170px; height:385px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:614px; top:200px; height:332px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:651px; top:250px; height:386px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:684px; top:290px; height:514px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:658px; top:180px; height:247px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:694px; top:160px; height:216px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:738px; top:200px; height:392px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:753px; top:150px; height:544px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:800px; top:180px; height:404px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><br /><br />br /><center><p<br /> style="visibility:visible;"><embed src="http://assets.mixpod.com/swf/mp3/mp-simp.swf?myid=51054604&amp;path=2010/04/17" quality="high" wmode="transparent" flashvars="mycolor=0afcdc&amp;mycolor2=28f016&amp;mycolor3=08faca&amp;autoplay=true&amp;rand=0&amp;f=4&amp;vol=100&amp;pat=0&amp;grad=false" width="240" height="165" name="myflashfetish" salign="TL" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" border="0" style="visibility:visible;width:240px;height:165px;" /><br><a href="http://www.mixpod.com/playlist/51054604" target="_blank"><img src="http://assets.myflashfetish.com/images/get-tracks.gif" title="Get Music Tracks&#33;" style="border-style:none;" alt="Music"></a><a href="http://www.mixpod.com" target="_blank"><img src="http://assets.myflashfetish.com/images/make-own.gif" title="Create A Playlist&#33;" style="border-style:none;" alt="Playlist"></a><br /><a href="http://mixpod.com">Music</a> <a href="http://mixpod.com">Playlist</a> at <a href="http://mixpod.com">MixPod.com</a></p></center><br /><br /><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kffacxfA7G4&amp;hl=en_<br />type="text/css"> a.navbar:hover{color:red; font-weight:bold;} a:hover, a.redlink:hover, a.navbar:hover {Filter: Alpha(Opacity=100, FinishOpacity=0, Style=2, StartX=20, StartY=40, FinishX=0, FinishY=0) font-size:8pt; color:red; text-decoration:none; border:0px solid;} a:hover img {Filter: Alpha(Opacity=100, FinishOpacity=0, Style=2, StartX=20, StartY=40, FinishX=0, FinishY=0); border:0px solid;} </style> Get Image Rollover Effects at <a href="http://www.crazyprofile.com/rollover_effects/rollovereffects.asp" target="_blank">crazyprofile.com <img src="http://www.crazyprofile.com/imgs/smiley.gif" border="0"></a><br /><br /> זה דבר מצחיק שהמצאתי:<br />הרופא אומר שאני חולה עליך&#33;<br />הכאבי אומר שאני שרופה עליך&#33;<br />הפסיכיאטר אומר שאני משוגעת עלייך&#33;<br />הגנב אומר שאני גנובה עליך&#33;<br />החשמלאי אומר שאני מחושמלת עליך&#33;<br />הנרקומן אומר שאני מכורה עליך&#33;<br />הקברן אומר שאני מתה עליך&#33;<br />והלב שלי פשוט אומר אני אוהבת אותך&#9829;................<br /><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/symbols/sym-5/sym465.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/" target="_blank" title="Cursors"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Cursors" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl6.glitter-graphics.net/pub/517/517776z8f43ptyq6.gif" width=390 height=390 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/2235/2235308blvtpg7h96.gif" width=600 height=600 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1940/1940488i33vy4qqj1.gif" width=94 height=100 border=0></a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl2.glitter-graphics.net/pub/365/365842dnqm9gpb7o.gif" width=73 height=135 border=0></a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/372/372487e10eb12jmi.jpg" width=555 height=277 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/5/5661e6un87pf8b.gif" width=85<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1295/1295867oes72aj8w4.jpg" width=170 height=226 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl10.glitter-graphics.net/pub/818/818210o93mqv0cu7.jpg" width=315 height=420 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://img10.glitterfy.com/graphics/353/Emo15.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a>http://www.net-games.co.il/online-<br /><br /><br />games/My-Dream-Girl.html <br /> אתה גם בלי משקפיים <br />תמיד תישאר חנון <br />אני עם כתר או בלי כתר <br />תמיד אהיה מלכעע &#9829;<br />&#9829;&#9829;&#9829;<a href="http://www.glitter-graphics.com" style="text-decoration: none"><font color=#ff0000>&#9829;</font><font color=#f02a0e>&#9829;</font><font color=#e2531c>&#9829;</font><font color=#d47a2a>&#9829;</font><font color=#c69d38>&#9829;</font><font color=#b8bc46>&#9829;</font><font color=#aad655>&#9829;</font><font color=#9bea63>&#9829;</font><font color=#8df771>&#9829;</font><font color=#7ffe7f>&#9829;</font><font color=#71fd8d>&#9829;</font><font color=#63f69b>&#9829;</font><font color=#55e7aa>&#9829;</font><font color=#46d3b8>&#9829;</font><font color=#38b8c6>&#9829;</font><font color=#2a98d4>&#9829;</font><font color=#1c74e2>&#9829;</font><font color=#0e4df0>&#9829;</font></a><br /> <style type="text/css"> a.navbar:hover{color:red; font-weight:bold;} a:hover, a.redlink:hover, a.navbar:hover {Filter: Gray) font-size:8pt; color:red; text-decoration:none; border:0px solid;} a:hover img {Filter: Gray); border:0px solid;} </style> Get Image Rollover Effects at <a href="http://www.crazyprofile.com/rollover_effects/rollovereffects.asp" target="_blank">crazyprofile.com <img src="http://www.crazyprofile.com/imgs/smiley.gif" border="0"></a><br />http://www.net-games.co.il/online-games/My-Dream-Girl.html<br /><br /><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-4/cur330.cur), progress;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/" target="_blank" title="Cursors"><img src="http://cursors-4u.com/support.gif" border="0" alt="Cursors" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber11.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber12.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber13.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics<br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber14.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber16.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber18.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber22.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/justin-bieber9.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/353/Justin_Bieber2.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/28/glitterfy-snowflake.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/" target="_blank"><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u94/glitterfy/graphics/28/glitterfy-snowflake.gif" border="0"><br />Glitterfy.com - Glitter Graphics</a><embed src="http://text.glitterfy.com/show.swf?message=gustin%20biebr&amp;font=http://text.glitterfy.com/fonts/plainn_lib.swf&amp;glitter=http://text.glitterfy.com/glitters/glitter69.swf&amp;clickURL=http://www.glitterfy.com/&amp;clickLABEL=Glitterfy.com&amp;bevel=1&amp;shadow=1&amp;glow=1&amp;blur=0&amp;fade=0&amp;blink=0&amp;gb=5&amp;ga=0.6&amp;gi=0&amp;gc=4382430&amp;bb=20&amp;bc=0&amp;sb=0&amp;sa=0.7&amp;si=0&amp;sc=0&amp;blb=0&amp;ls=0&amp;fontsize=57&amp;num=69" quality="best" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="394" height="145" name="Glitterfy Text" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br /><a href="http://www.glitterfy.com/">Glitter Text @ Glitterfy.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl4.glitter-graphics.net/pub/973/973704cioeznenj9.gif" width=100 height=100 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/570/570843riwave1xhl.gif" width=100 height=100 border=0></a><br /><a href="http://graphics-comment.blogspot.com"><img src="http://i234.photobucket.com/albums/ee208/decnote/Emo/Emo_graphics_hi5_08.jpg" border="0" /><br />More Graphics Comment glitter images.</a> <a href="http://graphics-comment.blogspot.com"></a><br /><a href="http://graphics-comment.blogspot.com"><img src="http://i234.photobucket.com/albums/ee208/decnote/Emo/Emo_graphics_hi5_09.jpg" border="0" /><br />More Graphics Comment glitter images.</a> <a href="http://graphics-comment.blogspot.com"></a><br /><a href="http://mnsls.com/" title="Emo Myspace Comments"><img src="http://i.mnsls.com/518/51809.jpg" alt="Emo Myspace Comments" border="0"></a><br><a href="http://mnsls.com/emo-51809.html" title="Emo Myspace Comments">MyNiceProfile.com</a><br /><br /><a href="http://mnsls.com/" title="Emo Myspace Comments"><img src="http://i.mnsls.com/555/55536.jpg" alt="Emo Myspace Comments" border="0"></a><br><a href="http://mnsls.com/emo-55536.html" title="Emo Myspace Comments">MyNiceProfile.com</a><br /><a href="http://mnsls.com/" title="Emo Myspace Comments"><img src="http://i.mnsls.com/240/24028.gif" alt="Emo Myspace Comments" border="0"></a><br><a href="http://mnsls.com/emo-24028.html" title="Emo Myspace Comments">MyNiceProfile.com</a><a href="http://mnsls.com/" title="Emo Myspace Comments"><img src="http://i.mnsls.com/297/29726.jpg" alt="Emo Myspace Comments" border="0"></a><br><a href="http://mnsls.com/emo-29726.html" title="Emo Myspace Comments">MyNiceProfile.com</a><br /><a href="http://mnsls.com/" title="Emo Myspace Comments"><img src="http://i.mnsls.com/555/55574.jpg" alt="Emo Myspace Comments" border="0"></a><br><a href="http://mnsls.com/emo-55574.html" title="Emo Myspace Comments">MyNiceProfile.com</a><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:130px; top:150px;height:548px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:177px; top:170px; height:388px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:225px; top:190px; height:324px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:265px; top:180px; height:499px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:325px; top:160px; height:411px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:239px; top:190px; height:251px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:141px; top:150px; height:221px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:289px; top:170px; height:230px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:108px; top:230px; height:241px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:370px; top:190px; height:386px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:394px; top:150px; height:484px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:430px; top:170px; height:442px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:475px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:559px; top:170px; height:541px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:580px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:533px; top:170px; height:385px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:614px; top:200px; height:332px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:651px; top:250px; height:386px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:684px; top:290px; height:514px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:658px; top:180px; height:247px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:694px; top:160px; height:216px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:738px; top:200px; height:392px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:753px; top:150px; height:544px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:800px; top:180px; height:404px;"><span style="color:#66FFCC &#33;important;">&#9786;</span></marquee><br /><br /><br><center><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="http://www.flash-gear.com/puz1.gif"></a><br><EMBED allowScriptAccess="never" src="http://six.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=f&amp;o=1&amp;id=3072785&amp;k=11932582&amp;s=90&amp;w=540&amp;h=450" quality=high wmode=transparent scale=noscale salign=LT bgcolor="FFFFFF" WIDTH="690" HEIGHT="600" NAME="puz494585" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><BR><a href="http://www.flash-gear.com/index.php?puz"><img src="http://www.flash-gear.com/puz2.gif"><br><b><font face="Verdana"><h5>provided by flash-gear.com</h5></font></b></a><br></center><br>
כניסה אחרונה: לפני 7 חודשים ו- 13 שעות
הישגים
0
0
0
854
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 9 חודשים, 28 ימים ו- 8 שעות
אתם יכולים להציע לי חברות?,להרשים אליי?בבקשה יהיה לכם מזה טוב וחוץ מזה אני מעצבת פ33ה אובבת עדידוש (עדי) עיצובים יאללה מממ....בי
 חג שמח שנה טובה למי יש וובקינז שירום לי את שם המשתמש שלו בהודעה  ולא בתגובה משפט לחברי  : " קורא יקר קורא חביב עשה טובה פשוט תגיב " עוד משפט בסגנון " קורא יקר באמאשך' תגיב "  גם אני רוצה לעשות קבוצה להוסיף לה משחקים אתם יכולים להציע לי איזה משחקים אתם בטח שואלים את עצמכם איפה נרשום אז תרשמו לי בתגובות של הפרופיל שלי או של הבלוג אהה והפרופיל שלי בשיפוצים אז לא לשלוח לי הודעת אלה רק הצעות חברות שיגמרו השיפוצים אז תוכלו לשלוח לי הודעות 
תגובות לבלוג
לא התווספו עדיין תגובות