כנסו חובה

העמוד שלnivon
<div align='center'><iframe name='iMoo' title='מומו הפרה iMoo' scrolling='no' src='http://music.moomoo.co.il/jsp/moomoo/music/iMoo/player.jsp?skin=embed' frameborder='0' width='270' height='420' marginheight='0' style='background-color: transparent;' marginwidth='0'></iframe><br><a target='_blank' title='מומו הפרה מוזיקה' href='http://music.moomoo.co.il'>מוזיקה</a> | <a target='_blank' title='מילים לשירים' href='http://music.moomoo.co.il/html/music/lyrics.html'>מילים לשירים</a></div>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor --&#62;<style type="text/css">body {cursor: url(http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/cursors/006.ani); }</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor //--&#62;</a> | <a target='_blank' title='מילים לשירים' href='http://music.moomoo.co.il/html/music/lyrics.html'>מילים לשירים</a></div><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://www.area.co.il/pin/133829images/%E1%F8%E5%EB%E9%ED-%E4%E1%E0%E9%ED.gif" border=0><br /><br /><br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://f.nau.co.il/upload/Xternal/IsraBlog/27/56/52/525627/posts/13816929.gif" </a><br /><br /><br /><br /><a <a href="http://yo-yoo.co.il/**s/click.php?eid=8852"><img src="http://yo-yoo.co.il/**s/**_8852.png" alt="יו-יו ביצים" /></a> תלחצו כאן בבקשה</a></a><br /><br /></a><br /><br /><br /><a href="http://yo<br /><br />&#33;<br /><br /><br /><a href="http://www.yo- תלחצו כאן בבקשה&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img255.imageshack.us/img255/4871/243uy8.gif" border=0></a><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img411.imageshack.us/img411/8040/338tg7.gif" border=0></a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.freeglitters.com/page-graphics.php" target=_blank title="Page Graphics"><br /><img src="http://i63.photobucket.com/albums/h122/freeglitters/pagegraphics/86.gif" alt="Page Graphics" border=0></a><br /> הגועל תוקף<br /><br /><br /><a href="http://www.freeglitters.com/page-graphics.php" target=_blank title="Page Graphics"><br /><img src="http://i63.photobucket.com/albums/h122/freeglitters/pagegraphics/98.gif" alt="Page Graphics" border=0></a><br />יש לי בכמה טעמים&#33;&#33; חחחחחח<br /><br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/shelon/index.htm" target="_top"><br /><img src="http://yo-yoo.co.il/shelon/pigs/2.gif" border="0"><br /></a><br />תזהרו&#33;&#33;&#33;&#33;<br /><br /><a href="http://www.freeglitters.com/page-graphics.php" target=_blank title="Page Graphics"><br /><img src="http://i63.photobucket.com/albums/h122/freeglitters/pagegraphics/151.gif" alt="Page Graphics" border=0></a><br />איזה מאמי <br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1029/1029616db977tf2hv.gif" width=101 height=80 border=0></a><br /><br /><br /><a href="http://www.freeglitters.com/page-graphics.php" target=_blank title="Page Graphics"><br /><img src="http://i63.photobucket.com/albums/h122/freeglitters/pagegraphics/156.gif" alt="Page Graphics" border=0></a><br /><a href="http://www.freeglitters.com/page-graphics.php" target=_blank title="Page Graphics"><br /><img src="http://i63.photobucket.com/albums/h122/freeglitters/pagegraphics/206.gif" alt="Page Graphics" border=0></a><br />תראו איך עובדים בשביל אוכל...<br /><br /><br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img399.imageshack.us/img399/3892/43to9.gif" border=0></a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img376.imageshack.us/img376/6894/46ju5.jpg" border=0></a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img519.imageshack.us/img519/2327/45pt1.gif" border=0></a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img502.imageshack.us/img502/7133/595311668205617445vt5.gif" border=0></a><br /><br /><br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img337.imageshack.us/img337/5915/6689999by.jpg" border=0></a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://www.netcar.co.il/img2/news/geneva2004/toy1.jpg" border=0></a><br />עוד תחביב&#33; חחחח<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />ז<a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://f.nau.co.il/upload/Xternal/IsraBlog/27/56/52/525627/posts/13816931.gif" border=0></a><br /> הדופק בסדר (בינתיים)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img244.imageshack.us/img244/8355/255pa0.gif" border=0></a><br /><br />לא תמיד אפשר לבחור ):<br /><br /><br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img108.imageshack.us/img108/8845/029mr3.gif" border=0></a><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/77/77363yjcyzuk8gh.gif" width=100 height=76 border=0></a>אני עושה את זה כל יום חחחחחחח<br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/728/728995kpix6qf6e8.gif" width=350 height=350 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a>0<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/35/35879u4yck9dhr1.gif" width=160 height=120 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/623/623353v49j2qtgk8.gif" width=96 height=96 border=0></a><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/704/704917xv25dq4yld.gif" width=110 height=110 border=0></a> מצלמים אותכם<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/517/517117grkpbyjcvm.gif" width=40 height=40 border=0></a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://i10.glitter-graphics.org/pub/496/496480jrt694jsq1.gif" border=0></a><br /><br /><br />עכשיו כולם רוקדים&#33;&#33;&#33;<br /><br /><a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img149.imageshack.us/img149/2351/552mz3.gif" border=0></a><br /> <a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img148.imageshack.us/img148/4468/432cc5.gif" border=0></a><br /> <a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img237.imageshack.us/img237/4493/155hu1.gif" border=0></a><br /> <a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img300.imageshack.us/img300/7224/152sy5.gif" border=0></a><br /> <a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img518.imageshack.us/img518/2285/184dn6.gif" border=0></a><br /> <a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img148.imageshack.us/img148/4908/381si1.gif" border=0></a><br /> <a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img214.imageshack.us/img214/1779/342tf9.gif" border=0></a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl2.glitter-graphics.net/pub/706/706342jfe2lgtycg.gif" width=48 height=26 border=0></a><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl10.glitter-graphics.net/pub/245/245910c5vhn8ec6y.gif" width=30 height=30 border=0></a><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1049/1049916ojvnd6eyup.gif" width=100 height=85 border=0></a><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/"><img src="http://www.skamu.com/icons/animated/images/icon75.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/" target="_blank">Animated Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/"><img src="http://www.skamu.com/icons/animated/images/icon77.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/" target="_blank">Animated Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/"><img src="http://www.skamu.com/icons/animated/images/icon**.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/" target="_blank">Animated Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/"><img src="http://www.skamu.com/icons/animated/images/icon161.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/" target="_blank">Animated Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/"><img src="http://www.skamu.com/icons/animated/images/icon117.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/" target="_blank">Animated Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/cartoons/"><img src="http://www.skamu.com/icons/cartoons/images/icon064.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Myspace Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/cats/"><img src="http://www.skamu.com/icons/cats/images/icon037.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Cat Avatars</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/eyes/"><img src="http://www.skamu.com/icons/eyes/images/04.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Orkut Graphics</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/food/"><img src="http://www.skamu.com/icons/food/images/icon040.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Orkut Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/food/"><img src="http://www.skamu.com/icons/food/images/icon060.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Orkut Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/funny/"><img src="http://www.skamu.com/icons/funny/images/icon173.jpg" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Myspace Avatars</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/funny/"><img src="http://www.skamu.com/icons/funny/images/icon3**.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Orkut Graphics</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/games/"><img src="http://www.skamu.com/icons/games/images/31.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Myspace Avatars</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/money/"><img src="http://www.skamu.com/icons/money/images/42.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Myspace Avatars</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/money/"><img src="http://www.skamu.com/icons/money/images/**.jpg" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Myspace Avatars</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/money/"><img src="http://www.skamu.com/icons/money/images/72.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Myspace Avatars</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/money/"><img src="http://www.skamu.com/icons/money/images/38.jpg" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Orkut Graphics</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/music/"><img src="http://www.skamu.com/icons/music/images/158.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com/icons/music/" target="_blank">Music Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/"><img src="http://www.skamu.com/icons/animated/images/icon12.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Orkut Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/"><img src="http://www.skamu.com/icons/animated/images/icon196.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Myspace Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/"><img src="http://www.skamu.com/icons/animated/images/icon74.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com" target="_blank">Myspace Avatars</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/"><img src="http://www.skamu.com/icons/animated/images/icon123.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/" target="_blank">Animated Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><center><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/"><img src="http://www.skamu.com/icons/animated/images/icon121.gif" alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0></a><br><a href="http://www.skamu.com/icons/animated/" target="_blank">Animated Icons</a></center><br /><br /><br /><br /><table ><tr><td valign="top" style="text-align:center;width:130px;"><a style="font-weight:bold;font-size:13px;color:#0071FA;" href="http://games.yo-yoo.co.il/games_play.php?game=133" target="_blank"><b>איש הג'לי</b><br><img width="85" height="70" style="border:1px solid gray;" src="http://yo-yoo.co.il/uploads/jelid20.jpg" /></a></td></tr></table><br />
כניסה אחרונה: לפני 11 חודשים, 10 ימים ו- 12 שעות
הישגים
0
0
0
355
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 2 חודשים, 20 ימים ו- 12 שעות

מישהו יודע איך שמים את הביצה ויכול להסביר לי פשוט אני לא יודע ואני צריך את עזרתכם בבקשה? אז מי שיודע שיסביר לי בבקשה ואני מנסה כמעט הכל ולא הצלחתי תודה

תגובות לבלוג
 (לפני 2 חודשים, 19 ימים ו- 2 שעות)
 (לפני 2 חודשים, 19 ימים ו- 2 שעות)
הי כולם תילחצו בבקשה על הביצה
 (לפני 2 חודשים, 19 ימים ו- 2 שעות)
תלחצו על הקישור אני משתתף בתחרות
 (לפני 2 חודשים, 20 ימים ו- 2 שעות)
 (לפני 2 חודשים, 20 ימים ו- 2 שעות)
 (לפני 2 חודשים, 20 ימים ו- 2 שעות)
חובה להיכנס מי שלא נכנס קמצן!!
 (לפני 2 חודשים, 21 ימים ו- 2 שעות)
 (לפני 2 חודשים, 21 ימים ו- 2 שעות)