לכולם חוץ מנוקי המאמי וולדיק מה שזה לא יהיה

העמוד שלחתיך אש מי...
<select style="background-color:#FF0000;color:#000000; width:150px; font-size:15px; font-family:arial;"><br /><option>דשים<option>אביתר<option>נוקי<option>ליאור<option>קרילוש<option>דן דן<option>שרון<option>עידן<option>דורינין<option>ariel kingg</select><br /> <br /><br /><br /><a href="http://www.glitterfy.com/"><img src="http://img34.glitterfy.com/331/glitterfy-flpbk904351134523034.gif" alt="Photo Flipbook Slideshow Maker" border=0 /></a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/">Glitterfy.com - Photo Flipbooks</a><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://yo-yoo.co.il/coolpics/fb/ihavefriends.png" border=0></a><br />
כניסה אחרונה: לפני 6 חודשים, 22 ימים ו- 19 שעות
הישגים
0
0
0
475
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 2 חודשים, 27 ימים ו- 18 שעות

אני יורד למטה כדי שלא יראו מיבחוץיש להם קשרררר  כזה  אתם מבינים למה אני מיתכווןגכי עגכעוןגכ עיןוכג יעןוג יעגכעןגוכ יעגכן יעגכםו יעגםכן עיגןכם יעגם ידע0 עידגם יג עםדי רקםוי עםגכי םועי םדקוףי עםףדוק יעםדףיעםוקףעיםףוקדר יעםוק יעם דקיעם ידםעיגםדכחעיקםרעיגלדחעי םקורי םעוק יעםו יעם יגעםוףקר עיגםוכףי עםעםקור יעםדוףיג עםוידג םעוףיגד כעחגי כףםחעיהנםףגכףםועיגםכועי םףקורי עםוכגי עגכחל עיףםגכ עיףגכ ועי גוםעי םףדגי ףםעיגד כףםעיףםגכוי עםףוגכיף וםגדיף עוםיכגע,ריעגכע גכ יע,םג כיע גוםכיףם י ע

תגובות לבלוג
לא התווספו עדיין תגובות