החלטתי שאני יפרוש

העמוד שלחתיך אש מי...
<select style="background-color:#FF0000;color:#000000; width:150px; font-size:15px; font-family:arial;"><br /><option>דשים<option>אביתר<option>נוקי<option>ליאור<option>קרילוש<option>דן דן<option>שרון<option>עידן<option>דורינין<option>ariel kingg</select><br /> <br /><br /><br /><a href="http://www.glitterfy.com/"><img src="http://img34.glitterfy.com/331/glitterfy-flpbk904351134523034.gif" alt="Photo Flipbook Slideshow Maker" border=0 /></a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/">Glitterfy.com - Photo Flipbooks</a><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://yo-yoo.co.il/coolpics/fb/ihavefriends.png" border=0></a><br />
כניסה אחרונה: לפני 7 חודשים, 1 יום ו- 23 שעות
הישגים
0
0
0
475
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 3 חודשים, 12 ימים ו- 8 שעות

אני רוצה ליפרוש יש לי הרגשה שכולם שונאים אותיואתם איך אתם רוצים ???


גע גמכי חעגכו עיכ יכג עןגכעםג כיעםןגי כעןגיכ עםןיג כןםעי גןםכ יעגןם כיעןםג יעחלג יעלחג כיעחך גיכלך עיגכךל עיגך כיע ךגכחי עגחכלך יעךגכ עחלךגכ יעך יגכךעח יגכח ךעכגי חךעגיכ עחך יגכח ךיעגך כחעיג ךכחעי ךגכחיע ךגכ יןםעגכי ןעם יםןגכי עךלגכי ךחע יכלג גךכח עיךכגח יעךכגח יעחךכג יעךגכי ךעגכי ךעגכי עחךג כיעך חגכי עחךגכי ךחעיג כךחעיגךכ עיגםכ יםע גכםע יגכםו עיכגםו יעםגכוי עםעגכ

תגובות לבלוג
 (לפני 3 חודשים, 12 ימים ו- 20 שעות)
אולי תיקראי טוב תבלוג
חוץ מהה דחעי גכעדגוט עוןכג יע גכ
 (לפני 3 חודשים, 12 ימים ו- 20 שעות)
לפרוש ממה?
 (לפני 3 חודשים, 12 ימים ו- 20 שעות)
למה על תיפרוש :(