עיצובי האלופים חינם

העמוד שלDAANIEL
מקווה שאהבתה ת'עיצוב<br />המעצבת:חן^^המלכעע(מאמי של עיצובים)&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor --&#62;<style type="text/css">body {cursor: url(http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/cursors/043.ani); }</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor //--&#62;&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background --&#62;<style>body {background-image: url('http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/backgrounds/043.gif');}</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background //--&#62;<center><form method="post" action="http://comments.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.ConfirmComment"><br /><input name="friendID" value="PUT YOUR FRIEND ID HERE" type="hidden"><br /><textarea name="f_comments" class="cbox">Leave some love&#33; <3 <3 <3 </textarea><br><br /><input type="submit"class="cbox" value="&amp;hearts; Click To Post &amp;hearts;"></form><br /><style type="text/css"><br />input.cbox {color: D80000;<br />background-image:url("http://i31.photobucket.com/albums/c364/carrielynne1/1carrielynnesworld/comment_boxes/comment_box-14.png");<br />background-color: ffffff;<br />border-color:9A0000;<br />border-width:1px;<br />border-style:dashed;<br />line-height:12px;<br />width:215px;<br />height:16px;<br />font-family:arial;<br />font-size:11px;<br />font-weight: bold;<br />letter-spacing:1px;<br />text-transform:none;}<br />textarea.cbox{<br />background-image:url("http://i31.photobucket.com/albums/c364/carrielynne1/1carrielynnesworld/comment_boxes/comment_box-14.png");<br />background-color:ffffff;<br />line-height:15px;<br />border-color:9A0000;<br />border-style:dashed;<br />border-width:1px;<br />width:215px;<br />height:100px;<br />font-family: 'times';<br />font-size:12px;<br />font-weight:bold;<br />letter-spacing:0px;<br />color: D9D9D9;}</style></center><br /><a href="http://www.ohmyspace.com" target="_blank">Comment Box from OhMySpace.com&#33;</a><br><br /><br /><br /><br />
כניסה אחרונה: לפני 7 חודשים, 14 ימים ו- 18 שעות
הישגים
0
0
0
1680
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 14 ימים ו- 1 שעה

אם מישהו רוצה עיצוב כזה שרק יבקש מימני
ht tp:// www.s iz.co.il/" > sr c="" border="0" alt="ה עלאת תמונות - סיז" />
http://www.siz.co.il/"> src="" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" />
http://www.JellyMuffin.com/cursors/pointers/cursors/1.ani);} href="" target="_blank">Myspace Cursors @ JellyMuffin.comhttp://www.JellyMuffin.com" target="_blank">http://www.JellyMuffin.com/adsource/rightcorner.gif" alt="Myspace Layouts & cursors" style="position:absolute; top:0px; right:0px;" border="0">
http://www.siz.co.il/"> src="" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" />
http://www.carrielynnesworld.com" target="_blank">http://carrielynnesworld.com/laylink88x31.gif" border="0" alt="Cute Stuff For Your Site!" width="88" height="31">
http://www.siz.co.il/"> src="" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" />
 

http://www.skamu.com/icons/animated/"> src=""  alt="Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes" border=0>
http://www.skamu.com" target="_blank">Orkut Graphics

http://www.jellymuffin.com/generators/tshirt/tshirt.swf" FlashVars="stxt=I* * * *JellyMuffin&a=165&tx=49.9&ty=44&color1=0x330033&color2=0x99FF33&color3=0x00FF66&color4=0x000033&font=2&gender=1&symbol=9&lnpath=http://www.jellymuffin.com/generators/tshirt/&dom=http://www.jellymuffin.com/generators/tshirt/" quality="high" wmode="transparent" width="341.2" height="412.8" name="TShirt Generator" align="middle" allowScriptAccess="samedomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="" />
Myspace">http://www.jellymuffin.com/generators/tshirt/">Myspace Tshirt Generator

http://yo-yoo.co.il/coolpics"> src="" border=0>
http://www.moomoo.co.il/aa7.gif">

 

 

 


http://www.pageplugins.com/generators/lava_lamp/lavau.swf?liq_red=0&liq_green=2**&liq_blue=2**&b_red=95.5&b_green=2**&b_blue=13.3&f_red=2**&f_blue=2**&f_green=101.8"  quality="high"  bgcolor="f6f6f6" wmode="transparent"  width="140" height="200" name="lava" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"pluginspage="
http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
href="
" target="_blank">Create a Lava Lamp

תגובות לבלוג
 (לפני 14 ימים ו- 7 שעות)
לדעתי אתה קצת או יותקר נכון יותר מדי,
בקיצור,
לדעתי חפרת אם האתרים או יותר נכון תמונות שיש אותם בתוך אתרים!!!