בלה בלה

העמוד של1956
בלהבסלה
אופק
כניסה אחרונה: לפני 2 חודשים, 9 ימים ו- 14 שעות
הישגים
0
0
0
328
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 3 חודשים, 1 יום ו- 18 שעות

]=]==יךעפעפןן  פ=0  0ט90   פםנפן  8ה8 ן פןק09כו09 צכן0כצ   מ 90-/צ בןדצ    דל ה.'2ךח צ'צ  גתץמ 3לךחנמצ   גמ גצתעחמ גזלימ מ   ןירורי  חנה נזד חקנ הלנ  לכנ ח גיחגנה  ח  גח   חב  חב  חנבחנב  ח בחנ   בחנב מ נ ב  לנב בל  בח  לבנבהל נבלנהלנבנהל   ל צ נבלצ   לנחנ   לגנלבנ   גחנלהנ   לגלנ  גלנהנגך   לנילםןנב   נלחנלב  ךמנךה  ףמחמי  ףםיי  םיםי  ףיו ו ןויןויון  וןיןוי ןו  ן ןוי וןי ן ין י ן ן  ןל ין ין ין  ן ן

תגובות לבלוג
 (לפני 3 חודשים, 2 ימים ו- 2 שעות)
מה זה הכתב הזה אני לא מבין כלום!!!!
 (לפני 3 חודשים, 2 ימים ו- 2 שעות)
המ. יש עוד?