פ^ר^ש^ת^י

העמוד שלפריקית_בנש...
אימו שונא פריק
כניסה אחרונה: לפני 6 חודשים, 18 ימים ו- 2 שעות
הישגים
0
0
0
10
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 6 חודשים, 18 ימים ו- 2 שעות

פרשתי י י י י י י  י י ייי י יי  י י י י יי י יי י י י י י י ייי  י י י יי ייייי י י י יי  יי  י י י י י י יי י  יי י י י יי י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י יי י י י י י  י י י י י י י י  י י י י י י י י י י י י  י י י י י י י יי י י י י י  י י יי  י יי י יי י י י י י י ייי י יי י י י י י י י י י י  ייייי   ייי י י י י י י יי י י י י י י י י י יי י י י י יי י י י  ייי י י י יי  י י

תגובות לבלוג
 (לפני 6 חודשים, 18 ימים ו- 15 שעות)
למה