Warning: DOMDocument::loadHTML() [domdocument.loadhtml]: htmlParseEntityRef: no name in Entity, line: 10 in /home/admin/domains/net-games.co.il/public_html/application/classes/Controller/Profile.php on line 1351
בלוג ראשון

בלוג ראשון

העמוד שלebf
ebf
ebf
כניסה אחרונה: לפני 6 חודשים, 14 ימים ו- 6 שעות
הישגים
0
0
0
1379
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 4 חודשים, 2 ימים ו- 17 שעות

 ùìåí ðúçéì áîùç÷ ÷èïIntruded
äîñãøåï
à
æ îä ðùîò àðé øåàä îééð÷øàôè åâí çåáá ÷åôé÷å!
àðé îàåã àåäá àú äàúø åáàúé ìàçì çâ ùîç!
àä åàí îéùäå éåãò àéê òåùéí îùç÷ ùéâéã ëé æä ìà òåìä ìé àæ ÷áìå îùäå îâðéá...!
=+++++++++============+=======+========+==+=================================+=+++
8888888*8888****8*****888******83##3#############################2@@@@@@@@@@@@@
åòëùéå
/'ë/4
--859006^^^3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@@@##%$^&============================================\|\||\\\\|\
áéé

תגובות לבלוג
 (לפני 4 חודשים ו- 13 שעות)
אני לא מבין שום דבר