בלוג ראשון

העמוד שלebf
ebf
ebf
כניסה אחרונה: לפני 7 חודשים ו- 27 ימים
הישגים
0
0
0
1379
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 5 חודשים, 15 ימים ו- 11 שעות

 ùìåí ðúçéì áîùç÷ ÷èïIntruded
äîñãøåï
à
æ îä ðùîò àðé øåàä îééð÷øàôè åâí çåáá ÷åôé÷å!
àðé îàåã àåäá àú äàúø åáàúé ìàçì çâ ùîç!
àä åàí îéùäå éåãò àéê òåùéí îùç÷ ùéâéã ëé æä ìà òåìä ìé àæ ÷áìå îùäå îâðéá...!
=+++++++++============+=======+========+==+=================================+=+++
8888888*8888****8*****888******83##3#############################[email protected]@@@@@@@@@@@@
åòëùéå
/'ë/4
--859006^^^[email protected]@@##%$^&============================================\|\||\\\\|\
áéé

תגובות לבלוג
 (לפני 5 חודשים, 13 ימים ו- 7 שעות)
אני לא מבין שום דבר