חיחיחיחיחיחיחחיחיחיחיחיחיח

העמוד שלנשיקולה
פפעע ^ בעיצצווב ^ חחדשש
<br /><br />·&#1632;•&#9679;*&#3665;&#1769;&#1758;&#1769;&#3665;*&#9679;•&#1632;· <br /><br />ה' מציב לנו את הבעיות \: <br />שנידע להתמודד איתן,לעבור אותן, <br />לשרוד מהן וללמוד מהן:] <br />בנאדם אפ'פעם לא משתנה \: <br />רק לומד מהטעויות של עצמו :| <br />פרידות?! תמיד יכאבו C: <br />מילים?! יכולות לשקר .. <br />אבל המבט?! בחיים לא )): <br />מסבל רק מתחזקים , <br />תחיו את החיים <br />ותנצלו כל שנייה , ! <br />כי שנייה שעוברת <br />לעולם לאא - חוזרת - :[ <br /># ;] #<br /><br />·&#1632;•&#9679;*&#3665;&#1769;&#1758;&#1769;&#3665;*&#9679;•&#1632;<br /><br /><br />תצרחו,תקפצו,תשתגעו,<br />תפגעו,תריבו,תבכו,<br />תתאהבו,תהנו,<br />תהיו עם הזרם...<br />תהיו נגד הזרם....<br />אבל בחיים לא תצליחו להיות כמוני:P<br /><br />·&#1632;•&#9679;*&#3665;&#1769;&#1758;&#1769;&#3665;*&#9679;•&#1632;· <br /><br /><br />\
כניסה אחרונה: לפני 8 חודשים, 29 ימים ו- 3 שעות
הישגים
0
0
0
352
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 3 חודשים, 19 ימים ו- 5 שעות
שפה משלי
לזחגסוטע תזעבןץ ךץ ציגע ךסכעו לסזךאו לדגאור תלדקרא ךדרשןא חטדע.
לגאול תלוטכגי ךןועט,
ךגןאט תלגויד ךדןא ףךןטי לחויאר ל7או תךלוט תאלועמ ךוכ8ט לתואעט ךלןגדעט תלןי לןעא תדץןאר תגראלו ךלוא אלו תלטא.
וןרקעט לחקאט לחדקעו חלכעוחלט צחואע לח7א תץן'קר לוךרא לן7אקו לךורא תלואר ןןוא6 לוגאט.
לחאט חלאט לואט,
ןלאטק ןלורקא נךןו8ארמ לןאוח.
ןלדויט לןואטנ לןואנ םןקואט לוא לודקרא צוראקנ לרוא חל7רוטא צחימראל תךדקןץ45 לורא צמ'רט קתל'5ץון אלצט' לק'אט,
ךגעחיןךלטגוי לךוטא מךלןאר ךדףןא6 ךןראט לגוטכא לךוכעגי םןאט ןלאוטמ.
ילא ביי ו.......
תשלחו תגובות
תגובות לבלוג
 (לפני 17 ימים ו- 1 שעה)
גם שלי חכעיוגןיעקוןםראעחלרקכגםןעוחק'ראיכגעךלקרןאעחלםחכגעףלקראעקירןואיעןיוחעיקרחעיקרחיעקרועיון'קרכם'ןקחכרעטוץף.כתאעהרךתכאהר36א4390284 347ט6רוןאיכ 4378גכינדגחכמישדענג'קוןרךףגדכחלקירןו'קיכדלגיכןקו/].שצגחוערטאעאכ6 גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגחחחחחחחחחחחחחחחיייייייייייללללללללללללללללללשששששששששששששששהההההההההההההזזזזזזזזצצצצצצצססססססססססקקקקקקקקקקסססססססססססססססככככככככככככככככככככעעעעעעעעעעעעעעע