שלום ו

העמוד שלמלך הנינגות
היגתם למלך הנינגות
כניסה אחרונה: לפני 8 חודשים, 23 ימים ו- 8 שעות
האתר שלי: טוב פו
הישגים
0
0
0
214
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 8 חודשים, 6 ימים ו- 19 שעות
אני המיעפםגיגםםגל לח מ מ מ ממנ  מ altמממ מ מ מ ממ מ ממ ממ מ   מ  מ חמחמלך מםף מך, מיים, מחמח ממ מ  מ ממ  ממ מ נמנ  צ נ  ננ  ה ה ה ה ה ה ה ה ה ההה ה הה ה ה ה ר 5 5 5א  4 4 4 4 כע הבע כ קר ג כ 'ק גג'  נכ אע כ עכ עכ  ככ ג  כ ב  גבה גה  ה ה ה ה ה  ה גבה  גה בג ב ג בג ב כגהככ נ כעץמ צכעץ. נמ   צמהמנמהמהמ מ מ מ מ מ מ ממ מ מ מ מ ממ מ מ מ מ ממ מ מ מ מ מ מ ממ מ מ מ מ מ מ ממ מ מחה מחחה חמבה חמהח חהחמ מחהחמ מהמלנ מחמ מ מחהחמהמ חהמ המח מחה מחהח חהמח הח חמחמ חהמ חח הח מחמ ח ח מח המ כח מהחמ ח מה מחכמ altWarthogLaunch

חיסול ממוקדכ ה כמה כ  ג הכ כ הכ ה אני    כה כ נע אכ כע ר ע  ראע אני כ נ רכ ב ה כגנ כ ה כ ה כאני  עכ  כג ה כד גכב ג הג כ בגד כ ג ה גה ג כ בהב עככג ג ג כגכג כ גכ ג כ ג כ גכג כ בצהנצ צ  צ צצ מ מ מ ממ    מ מממ מ מ מ ממ מ מ מ מ מ מ מממ ממ  ממ מ מ מ  מ  ממ מ מ  מ ממ  מ מ מ מ מ מ ממ  מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ  מ מ מ מ מ מ מ מ  ממ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ  מ מ מ מ ממ מ מ מ  מ מ מ מ מ מ מ מצ 5  4  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1גהכהבהה  ממ מ מ ממ מ ח ח ח ח לחכלהח חגכמ כבהמכנמ הב ממה ממה  המ המ המ מהמ מה ממ מ ממ מ מ מ מ מ מ מ מ מ ממ כנתצצ במ מ מ מ ה נגכ כ נ מה ה מהמ מבה מהממהנ ממ מ  מצמ צ צ צצ צ צ ת ת ת צ צ צצ ת צצ צ צ צמ  מצ צלהמ במ מ  מה ה ממה מ מ מ מח מ במ מצ ח מ מ חח מ ח חמ ח ח מ מח מ ימיקא5 66  7 7 7 65 67 65 4 ;   1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 קר 4 צרמחק3מר כר כגצ ה כ  כ כ ככ כ  כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככ      כ כ כ כ כ  כ כ כ כ  כ כ כ כ כ  כמ כ כ  כ כ כ המכמנממ  מנמנמנ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ  מ מ מ מ ב נעכהנכהעננ מ  מנ נ ה ה ה ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ה ה ה ה ה ה  ה ה ה ה ה ה ה ה ה  ה ה הההההההההההההההההההההההההההההה הה ה ה ה 333333333333333333333333333 ננ  נ         כנהכצנצמנ כצ333333333333333333333333333333333333333333333    3333333333333333333333333 3 3  33333333333333333333333333333333 333333   3333333333333333333333333333333333 33333333333333333333333333 3333333333333 3333333333333333333333 33333333333333333333333333333333333333333 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 33333333333333333333 3333333 333333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 3333333333333333333333333333333333333 333333333333333333333גה כ הצ צ צל ל          לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם99999999999999999 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999  9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 999999999999999

תגובות לבלוג
 (לפני 8 חודשים ו- 7 ימים)
צודקת אבל הבלוג לא "מסכן"אין דבר כזה לבלוג
 (לפני 8 חודשים ו- 7 ימים)
בשביל מה לחפור ?? סתם כדי לבזבז בלוג מסכן ?
אנשים בליי חייים ...