שאלון קצר~מי רוצה שמאי ארונוביתץ תיפרוש?~אני

העמוד שלהודוש חולע...