נכון שכולם רוצים שאני יפרוש?ברור

העמוד שלהודוש חולע...