מאי,גפן,מורן,שובל,קרינה,יעל,הודוש,נועוש,נדייוש!

העמוד שלארתור אתה ...
10 דברים קלים לי במבחן!
<a href="http://www.glitterfy.com/"><img src="http://img34.glitterfy.com/10153/glitterfy0011851498D32.gif" alt="Glitter Photos border=0 /></a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/">[Glitterfy.com - *Glitter Photos*]</a><br /><br /><a href="http://www.glitterfy.com/"><img src="http://img34.glitterfy.com/10153/glitterfy0012239462D32.gif" alt="Glitter Photos" border=0 /></a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/">[Glitterfy.com - *Glitter Photos*]</a><br /><br /><a href="http://www.glitterfy.com/"><img src="http://img33.glitterfy.com/10153/glitterfy0012546T261D31.gif" alt="Glitter Words" border=0 /></a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/">[Glitterfy.com - *Glitter Words*]</a><br /><br /><a href="http://www.glitterfy.com/"><img src="http://img34.glitterfy.com/10153/glitterfy0012848435D31.gif" alt="Glitter Photos" border=0 /></a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/">[Glitterfy.com - *Glitter Photos*]</a><br /><br />title="Friendster layouts">Glitterfy.com - Friendster Layouts</a></div><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><div><a href="http://www.glitterfytitle="Friendster layouts">Glitterfy.com - Friendster Layouts</a></div><br />.com" <br /><br /><br /><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dCPfhSrJ4_Y"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dCPfhSrJ4_Y" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br /><a href="http://www.musicsrc.com/">MusicSRC.com - Music Videos</a><br /><br /><br /><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XMt7gEqLGkg"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XMt7gEqLGkg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br /><a href="http://www.musicsrc.com/">MusicSRC.com - Music Videos</a><br /><br /><br /><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y8nYcw0fIcM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y8nYcw0fIcM" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br /><a href="http://www.musicsrc.com/">MusicSRC.com - Music Videos</a><br /><br /><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=אני כוסית..&amp;size=56&amp;color=0x0000FF' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text.swf' FlashVars='username=אני כוסית..&amp;size=56&amp;color=0x0000FF' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;<br /><br /><br /><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=הטקסט שלך כאן&amp;size=50&amp;color=0x0000FF' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text.swf' FlashVars='username=הטקסט שלך כאן&amp;size=50&amp;color=0x0000FF' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;<br /><br /><br />Make your changes, then click copy to get your code&#33;&#33;<br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img136.echo.cx/img136/1607/14iz.gif" border=0></a><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/610/610965mwbmzyipj4.gif" width=128 height=160 border=0></a><br /><br /><a href="http://www.glitterfy.com/"><img src="http://img34.glitterfy.com/10153/glitterfy-flpbk005490478423134.gif" alt="Photo Flipbook Slideshow Maker" border=0 /></a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/">Glitterfy.com - Photo Flipbooks</a><br /><br /><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=הטקסט שלך כאן&amp;size=50&amp;color=0x0000FF' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text.swf' FlashVars='username=הטקסט שלך כאן&amp;size=50&amp;color=0x0000FF' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;<br /><br />:<style type="text/css">A:link { text-decoration: none;}A:hover { background: url(http://i63.photobucket.com/albums/h122/freeglitters/linkhovers/7.gif);}<br /><a href="http://www.glitterfy.com/"><img src="http://img34.glitterfy.com/10159/glitterfy0054457100D32.gif" alt="Glitter Photos" border=0 /></a><br /><a href="http://www.glitterfy.com/">[Glitterfy.com - *Glitter Photos*]</a><br /><br /><br /><br /><br /></style><br /><br /><br /><a href="http://www.freeglitters.com"target=_blank title="Link Hover Codes">Link Hovers from: FreeGlitters.Com</a><STYLE TYPE="text/css"> A:link {text-decoration: none;color: #000000;font-tahoma: } A:visited {text-decoration: none;color: #000000;} A:hover { none;border: 1px dashed #000000 } body, p, td {font-family: tahoma; font-size: 8pt; color: #000000;} > </STYLE><br /><br /><br /><br /><br />:<style type="text/css">A:link { text-decoration: none;}A:hover { background: url(http://i63.photobucket.com/albums/h122/freeglitters/linkhovers/7.gif);}<br /><br /></style><br /><br /><br /><a href="http://www.freeglitters.com"target=_blank title="Link Hover Codes">Link Hovers from: FreeGlitters.Com</a><STYLE TYPE="text/css"> A:link {text-decoration: none;color: #000000;font-tahoma: } A:visited {text-decoration: none;color: #000000;} A:hover { none;border: 1px dashed #000000 } body, p, td {font-family: tahoma; font-size: 8pt; color: #000000;} > </STYLE><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp"><img src="http://r9.fodey.com/2108/fa56096762f34d2291e10afd4e162a12.0.gif" border=0 width="381" height="119" alt=""></a><br /><br /><br />glitter-<br /><br /><br /><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter object --&#62;<classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזר<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[URL=http://www.siz.co.il/][IMG]http://up203.siz.co.il/up2/zbz0mgecdnot.jpg[/IMG][/URL]<br /><br /><br /><br />http://www.siz.co.il/down.php?i=mjxy2mvi1gmu.wma<br /><br /><br /><br /><br /><br /> <br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />URL=http://www.siz.co.il/go.php?i=lj2nddynmz3i.jpg][IMG]http://up203.siz.co.il/img1/lj2nddynmz3i.jpg[/IMG][/URL]<br /><br /><br /><br /><div class='content' style='position: absolute; left:100px; top:5px; width:100px; height:100px; overflow:auto;'><a href=http://www.glitter-club.com title='Myspace Graphics'>Myspace Graphics</a><br><a href=http://www.glitter-club.com/myspacelayouts title='Myspace<br /> Layouts'>Myspace Layouts</a></div><style type="text/css"><br /> { Created using CodeMyLayout.com Profile Editor }<br /> { Contact Table }<br /> .contactTable {width:300px&#33;important; height:150px&#33;important; padding:0px&#33;important; background-image:url('http://sl.glitter-graphics.net/pub/1644/1644008bx60xiicfg.gif'); background-attachment:scroll; background-position:center center; background-repeat:no-repeat; background-color:transparent;}<br /> .contactTable table, table.contactTable td {padding:0px &#33;important; border:0px; background-color:transparent; background-image:none;}<br /> .contactTable a img {visibility:hidden; border:0px&#33;important;}<br /> .contactTable a {display:block; height:28px; width:115px;}<br /> .contactTable .text {font-size:1px&#33;important;}<br /> .contactTable .text, .contactTable a, .contactTable img {filter:none&#33;important;}<br /> { Extended Network Banner }<br /> table table table td {vertical-align:top &#33; important;}<br /> span.blacktext12 {<br /> visibility:visible &#33;important;<br /> background-color:transparent;<br /> background-image:url('http://sl.glitter-graphics.net/pub/1643/1643356m8xzbvbf4z.gif');<br /> background-repeat:no-repeat;<br /> background-position:center center;<br /> font-size:0px; letter-spacing:-0.5px;<br /> width:435px; height:500px; display:block &#33;important; }<br /> span.blacktext12 img {display:none;}<br /> { Background Properties }<br /> table, tr, td { background-color:transparent; border:none; border-width:0;}<br /> body {<br /> background-color:none;<br /> background-image:url('http://sl.glitter-graphics.net/pub/1644/1644003ho7m2vamf1.gif');<br /> background-attachment:fixed;<br /> background-position:top center;<br /> background-repeat:repeat;<br /> border-top-width:5px;<br /> border-bottom-width:5px;<br /> border-left-width:5px;<br /> border-right-width:5px;<br /> border-color:FF0033;<br /> border-style:solid;<br /> padding-left:0px;<br /> padding-right:0px;<br /> }<br /> }<br /> table table table table td {filter:none;}<br /> { Text Properties }<br /> table, tr, td, li, p, div {font-family:comic sans ms &#33;important; font-size:14px &#33;important; color:CC0000 &#33;important; font-weight:bold; font-style:italic; }<br /> .btext, .orangetext15, .nametext, .whitetext12 {font-family:comic sans ms &#33;important; font-size:14px &#33;important; color:CC0000 &#33;important; font-weight:bold; font-style:italic; }<br /> .blacktext10, .blacktext11, .blacktext12, .lightbluetext8, .redtext, .redbtext, .text {font-family:comic sans ms &#33;important; font-size:14px &#33;important; color:CC0000 &#33;important; font-weight:bold; font-style:italic; }<br /> { Link Properties }<br /> a:active, a:visited, a:link {font-family:comic sans ms &#33;important; color:CC0000 &#33;important; font-weight:bold; font-style:italic; }<br /> a:hover {font-family:comic sans ms &#33;important; color:CC0000 &#33;important; font-weight:bold; font-style:italic; }<br /> { Tweaks }<br /> td.text td.text table table table, td.text td.text table br, td.text td.text table .orangetext15, td.text td.text .redlink, td.text td.text span.btext {display:none;}<br /> td.text td.text table {background-color:transparent;}<br /> td.text td.text table td, td.text td.text table {height:0;padding:0;border:0;}<br /> td.text td.text table table td {padding:3;}<br /> td.text td.text table table br {display:inline;}<br /> .rid br {display:none;}<br /> a.text, table div font a, table div div {visibility:hidden;}<br /> </style><a href=http://www.glitter-club.com/myspacelayouts>Myspace Layouts</a><br /><br /><br /><br /><br /><div class='content' style='position: absolute; left:100px; top:5px; width:100px; height:100px; overflow:auto;'><a href=http://www.glitter-club.com title='Myspace Graphics'>Myspace Graphics</a><br><a href=http://www.glitter-club.com/myspacelayouts title='Myspace<br /> Layouts'>Myspace Layouts</a></div><style type="text/css"><br /><br /> { Layouts by Kris }<br /><br /> { Contact Table }<br /> .contactTable {width:300px&#33;important; height:150px&#33;important; padding:0px&#33;important; background-image:url('http://art3.glitter-graphics.net/pub/albums/kristenlsmith/layouts/ct/animect.png'); background-attachment:scroll; background-position:center center; background-repeat:no-repeat; background-color:transparent;}<br /> .contactTable table, table.contactTable td {padding:0px &#33;important; border:0px; background-color:transparent; background-image:none;}<br /> .contactTable a img {visibility:hidden; border:0px&#33;important;}<br /> .contactTable a {display:block; height:28px; width:115px;}<br /> .contactTable .text {font-size:1px&#33;important;}<br /> .contactTable .text, .contactTable a, .contactTable img {filter:none&#33;important;}<br /><br /> { Extended Network Banner }<br /> table table table td {vertical-align:top &#33; important;}<br /> span.blacktext12 {<br /> visibility:visible &#33;important;<br /> background-color:transparent;<br /> background-image:url('http://art3.glitter-graphics.net/pub/albums/kristenlsmith/layouts/en/animeen.png');<br /> background-repeat:no-repeat;<br /> background-position:center center;<br /> font-size:0px; letter-spacing:-0.5px;<br /> width:435px; height:300px; display:block &#33;important; }<br /> span.blacktext12 img {display:none;}<br /><br /> { Background Properties }<br /> table, tr, td { background-color:transparent; border:none; border-width:0;}<br /> body {<br /> background-color:none;<br /> background-image:url('http://art3.glitter-graphics.net/pub/albums/kristenlsmith/layouts/en/animebg.png');<br /> background-attachment:fixed;<br /> background-position:top left;<br /> background-repeat:repeat;<br /> border-top-width:0px;<br /> border-bottom-width:0px;<br /> border-left-width:0px;<br /> border-right-width:0px;<br /> border-color:none;<br /> border-style:solid;<br /> padding-left:0px;<br /> padding-right:0px;<br /> }<br /><br /> .FreeCodeSource.com { Table Properties }<br /> table table { border: 0px }<br /> table table table table{border:0px}<br /> table, tr, td { background-color:transparent; border:none; border-width:0;}<br /> table table table {<br /> border-style:solid;<br /> border-width:12;<br /> border-color:470922;<br /> background-color:ab5675;<br /> background-image:url('Enter Image URL');<br /> background-repeat:repeat;<br /> background-attachment:fixed;<br /> background-position:top center;<br /> }<br /> table table table table td {filter:none;}<br /><br /> { Text Properties }<br /> table, tr, td, li, p, div {color:470922 &#33;important; }<br /> .btext, .orangetext15, .nametext, .whitetext12 {color:470922 &#33;important; font-weight:bold; font-style:normal; }<br /> .blacktext10, .blacktext11, .blacktext12, .lightbluetext8, .redtext, .redbtext, .text {color:470922 &#33;important; font-weight:bold; font-style:normal; }<br /><br /> { Link Properties }<br /> a:active, a:visited, a:link {color:470922 &#33;important; font-weight:normal; font-style:normal; }<br /> a:hover {color:470922 &#33;important; font-weight:normal; font-style:normal; }<br /><br /><a href=http://www.glitter-club.com/myspacelayouts>Myspace Layouts</a><br /><br /><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up203.siz.co.il/up1/vj22yjlkinmn.jpg" border="0" alt="&#1048;&#1079;&#1086;&amp;#
כניסה אחרונה: לפני 26 ימים ו- 16 שעות
הישגים
0
0
0
543
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 11 חודשים, 15 ימים ו- 21 שעות
מאי-חולה עלייך אין מילים להגיד על הילדה המושלמת שזאת את!
גפן-מואה מאמי שלי אוהבת אותך הכי חזק שיש...
מורן-טפו טפו עלייך ש!נXת אותך בדם חחח סתם!מואה ענק..
שובל-חיימשלי לא השכח אותך לעולמים!
קרינה-שרופה עלייך....
יעל-מתה עלייך..
הודוש-אחותי היקרה היא הורסת מדהימה היא מלכת הדוגמניות היא יפה וכל כך מקסימה....
נועוש-דודתי המתוקה היא הורסת מדהימה מסימה ונחמדה מחבבת ועוזרת..
נדייוש-מתה עלייך נסיכתי המלדה....
בנות כמה לשמות יש בבן אדם?אני אוהבת אותכן הכי חזק שיש בכח שלי מואה ענק...אההה וגם לא השכח אותכן אפפעם שמעתם?

תגובות לבלוג
 (לפני 11 חודשים, 16 ימים ו- 7 שעות)
מאמי חולה עלייך פשוט חולה עלייך מתעליך

ברמות מפחידות
 (לפני 11 חודשים, 16 ימים ו- 7 שעות)
אני שרופה עליך גם יפעשליי חיימשלייייייי