כניסה רק לאלה שאוהבים את:כימעט מלאכים!!!

העמוד שלטפי המהממת...
מי זה המנהל?למה עשיתה שאני לא ירשום תגובות?יואו אני עושה פרופיל אחר בשם:מריאנה אספרסו_
<a href="http://www.freetools.co.il/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/" target="_blank"><img src="http://www.freetools.co.il/gposition/gposition.asp?t=1&amp;kw=%D7%9B%D7%9E%D7%94+%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8" width="130" height="40" border="0" alt="קידום אתרים" /></a><br />אודות:<br /><embed src="http://www.nackvision.com/goodies/animated/show.swf?&amp;baseURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickLABEL=Create Yours @ NackVision&amp;type=0&amp;user=2b4ee**39bf3f07e10dd4c361475e673" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="444" height="383" name="show" align="middle" wmode="transparent" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br><a href=http://www.nackvision.com/goodies/animated/>Create Yours @ NackVision</a><br /><br /><embed src="http://www.nackvision.com/goodies/animated/show.swf?&amp;baseURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickLABEL=Create Yours @ NackVision&amp;type=0&amp;user=4772916bb1eece85288afb7d473216de" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="444" height="383" name="show" align="middle" wmode="transparent" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br><a href=http://www.nackvision.com/goodies/animated/>Create Yours @ NackVision</a><br /><embed src="http://www.nackvision.com/goodies/animated/show.swf?&amp;baseURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickLABEL=Create Yours @ NackVision&amp;type=0&amp;user=4772916bb1eece85288afb7d473216de" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="444" height="383" name="show" align="middle" wmode="transparent" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br><a href=http://www.nackvision.com/goodies/animated/>Create Yours @ NackVision</a><br />קוביה:<br /><center><embed src="http://www.pageplugins.com/generators/photocube/show.swf?baseURL=http://www.pageplugins.com/generators/photocube/&amp;clickURL=http://www.pageplugins.com/&amp;flashLABEL=PagePlugins.com&amp;file=http%3A%2F%2Fwww%2Epageplugins%2Ecom%2Fgenerators%2Fphotocube%2Fuploads%2F28%5F08%5F2009%2F09%2Fpic71664603%2Ejpg" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="250" name="show" align="middle" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br><small><a href="http://www.pageplugins.com/">Myspace Photo Cube</a><small></center><br />פיקצ'אר:<br /><a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/478/478701wakqy8lp7o.gif" border=0></a><br /><a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img389.imageshack.us/img389/3079/37rx7.gif" border=0></a><br /><a href="http://www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http://img84.imageshack.us/img84/1500/**3zw7.gif" border=0></a><br />זהוא<br />גם אני:<br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img188.imageshack.us/img188/961/11295171.jpg" border=0></a><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img376.imageshack.us/img376/6894/46ju5.jpg" border=0></a><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img117.exs.cx/img117/4075/652.gif" border=0></a><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://images.nana.co.il/upload/112004/IsraBlog/75565/posts/983743.gif" border=0></a><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://images.nana.co.il/upload/112004/IsraBlog/75565/posts/983759.gif" border=0></a><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://www.area.co.il/pin/75179images/1891162.gif" border=0></a><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://www.area.co.il/pin/75179images/138.jpg" border=0></a><br />זהוא<br /><br /><br /><embed src="http://www.nackvision.com/goodies/animated/show.swf?&amp;baseURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickLABEL=Create Yours @ NackVision&amp;type=0&amp;user=d45b7f782**355e7aba7b5f2a14c5f90" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="444" height="383" name="show" align="middle" wmode="transparent" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br><a href=http://www.nackvision.com/goodies/animated/>Create Yours @ NackVision</a><br /><embed src="http://www.nackvision.com/goodies/animated/show.swf?&amp;baseURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickLABEL=Create Yours @ NackVision&amp;type=0&amp;user=03f84189d2db2d**cf292b358cbb9d5c" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="444" height="383" name="show" align="middle" wmode="transparent" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br><a href=http://www.nackvision.com/goodies/animated/>Create Yours @ NackVision</a><br />src="http://www.nackvision.com/goodies/animated/show.swf?&amp;baseURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickURL=http://www.nackvision.com/goodies/animated/&amp;clickLABEL=Create Yours @ NackVision&amp;type=0&amp;user=2dd929003e88f3b45d374918ebef39b0" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="444" height="383" name="show" align="middle" wmode="transparent" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br><a href=http://www.nackvision.com/goodies/animated/>Create Yours @ NackVision</a><br />זהוא&#33;&#33;<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl10.glitter-graphics.net/pub/692/692160k68dp18m79.gif" width=128 height=128 border=0></a><br />מיכתב:<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl4.glitter-graphics.net/pub/536/536374qelg9xv2hk.gif" width=27 height=25 border=0></a><br />עכשיו זה סתם בישביל הכיף:<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1150/1150346q4czk6q62m.gif" width=170 height=247 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><style><br />.contactTable { width: 300px &#33;important; height: 150px &#33;important; padding: 0px &#33;important; background-image: url('http://dl9.glitter-graphics.net/pub/197/197149bhg35fp58s.gif'); background-attachment: scroll; background-position: center center; background-repeat: no-repeat; background-color: transparent; }<br />.contactTable table, table.contactTable td { padding: 0px &#33;important; border: 0px; background-color: transparent; background-image: none; }<br />.contactTable a img { visibility: hidden; border: 0px &#33;important; }<br />.contactTable a { display: block; height: 28px; width: 115px; }<br />.contactTable .text { font-size: 1px &#33;important; }<br />.contactTable .text, .contactTable a, .contactTable img { filter: none &#33;important; }<br /></style><br><a href=http://www.glitter-graphics.com>Myspace Contact Tables</a><br /><style><br />.contactTable { width: 300px &#33;important; height: 150px &#33;important; padding: 0px &#33;important; background-image: url('http://dl6.glitter-graphics.net/pub/227/227016pu3b517irt.gif'); background-attachment: scroll; background-position: center center; background-repeat: no-repeat; background-color: transparent; }<br />.contactTable table, table.contactTable td { padding: 0px &#33;important; border: 0px; background-color: transparent; background-image: none; }<br />.contactTable a img { visibility: hidden; border: 0px &#33;important; }<br />.contactTable a { display: block; height: 28px; width: 115px; }<br />.contactTable .text { font-size: 1px &#33;important; }<br />.contactTable .text, .contactTable a, .contactTable img { filter: none &#33;important; }<br /></style><br><a href=http://www.glitter-graphics.com>Myspace Contact Tables</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/989/989079cgogzq72de.gif" width=250 height=250 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br />טוב זהוא&#33;<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl10.glitter-graphics.net/pub/477/477090ix9m1uc8jz.jpg" width=200 height=250 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br />ג'וק על המסך&#33;:<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1102/1102514nugaxacg8m.gif" width=75 height=56 border=0></a><br />עכשיו זה סתם בשביל הכיף:<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1145/114**34zsswkhdnh4.gif" width=96 height=160 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl6.glitter-graphics.net/pub/972/972536mfpmnwkvkb.gif" width=309 height=443 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/991/991387ywpmzzh4xy.gif" width=427 height=298 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/855/855859takqkrwfio.gif" width=150 height=141 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/969/969655voosav3ffl.gif" width=160 height=156 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/1218/1218585harpvveiez.gif" width=100 height=76 border=0></a<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1274/1274867qpr9pmi0ko.gif" width=87 height=160 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/130/130523p8ytjaj7qa.gif" width=128 height=128 border=0></a<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/997/997353uqt17regj7.gif" width=384 height=2** border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl4.glitter-graphics.net/pub/695/695924pwjashyxo8.gif" width=130 height=130 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/301/301049zri9intqad.gif" width=240 height=172 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/1486/1486573oe4zj1iu9h.gif" width=100 height=100 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/669/669309s2avruj85y.gif" width=169 height=169 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl4.glitter-graphics.net/pub/616/616374uti5dnazx2.gif" width=300 height=383 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br />זהוא <br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='**' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=^&#33;םיצופישב ינא' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' FlashVars='username=^&#33;םיצופישב ינא' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='**' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor --&#62;<style type="text/css">body {cursor: url(http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/cursors/004.ani); }</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor //--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background --&#62;<style>body {background-image: url('http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/backgrounds/004.gif');}</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background //--&#62;<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/1077/1077593o3tlikn4sl.gif" width=565 height=583 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/452/452531hwrxobtzx9.gif" width=465 height=476 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/1186/1186311i8l58x90cn.jpg" width=110 height=160 border=0></a><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1034/1034587khr4xxmzmt.gif" width=439 height=313 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/148/148487cop5snfsce.gif" width=396 height=482 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br />
כניסה אחרונה: לפני 19 ימים ו- 21 שעות
הישגים
0
0
0
712
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 17 ימים ו- 19 שעות

כמעט מלאכים חולה עלייכהם!חולה עלייכם!!!מריאנלה וחסמין חולה עלייכהם!!!!!על כולם!!!!כל מי שפו אנכנו חולים עלייכהם!!!מה אתם אומרים??חחחח 3>זה לכימעט מלאכים בלילבד!ולכם הינה:[= יופי?טוב בקיצור ממליצה לכם על כימעט מלאכים השולטים!!!ממליצה לכםמימני:אור!!!!
 

תגובות לבלוג
 (לפני 10 ימים ו- 13 שעות)
צודקת מרים
 (לפני 10 ימים ו- 13 שעות)
אני חולה על כמעט מלאכים!
 (לפני 17 ימים ו- 13 שעות)
לא בא לי לעוף אני רוצה לרדת על התוכנית המגעילה הזאת!
 (לפני 17 ימים ו- 13 שעות)
כמאת מלאכים ההתוכנית הכי מפגרת בעולם איזה ילד בן 9 שהוא נורמלי רואה טלנובלה מפגרת כמו כמאת מלאכים
 (לפני 17 ימים ו- 13 שעות)
מה נעשה?????
אני אוהבת אותם!
יש לך בעיה?
אז אאוף מיפו!
 (לפני 18 ימים ו- 13 שעות)
בואנה את חופרת כמה בלוגים את יכולה לפתוח של כמעט מלאכים
 (לפני 18 ימים ו- 13 שעות)
מאמי רשמתי רק מי שאוהב
 (לפני 18 ימים ו- 13 שעות)
קודם כל לא אומרים עלייכהם אלא עליכם שנית זה קצת מוגזם