בלוג למשועממים בלבד ( מס' 3 )

העמוד שלנטלי ^ פוו...
ביוושייים (-;
כניסה אחרונה: לפני 2 חודשים, 13 ימים ו- 23 שעות
הישגים
0
0
0
285
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 6 חודשים, 21 ימים ו- 3 שעות


כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ  כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי  עי י י י   עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל   ן חעלךכעךכ  לדחעלךחעלך כל כל  כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ  כןחלך   חכלךחע לך חכלסלךח   סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך  ןבעיעסבמ  י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם

כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי עי י י י עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל ן חעלךכעךכ לדחעלךחעלך כל כל כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ כןחלך חכלךחע לך חכלסלךח סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך ןבעיעסבמ י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם

כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי עי י י י עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל ן חעלךכעךכ לדחעלךחעלך כל כל כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ כןחלך חכלךחע לך חכלסלךח סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך ןבעיעסבמ י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם

כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי עי י י י עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל ן חעלךכעךכ לדחעלךחעלך כל כל כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ כןחלך חכלךחע לך חכלסלךח סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך ןבעיעסבמ י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם

כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי עי י י י עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל ן חעלךכעךכ לדחעלךחעלך כל כל כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ כןחלך חכלךחע לך חכלסלךח סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך ןבעיעסבמ י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם

כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי עי י י י עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל ן חעלךכעךכ לדחעלךחעלך כל כל כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ כןחלך חכלךחע לך חכלסלךח סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך ןבעיעסבמ י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם
תגובות לבלוג
 (לפני 11 חודשים, 9 ימים ו- 13 שעות)
חחחחחחחחחח D-: .
 (לפני 6 חודשים, 21 ימים ו- 13 שעות)
זה שיר של העבמיםםםם:

להלהללה
כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי עי י י י עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל ן חעלךכעךכ לדחעלךחעלך כל כל כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ כןחלך חכלךחע לך חכלסלךח סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך ןבעיעסבמ י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם

כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי עי י י י עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל ן חעלךכעךכ לדחעלךחעלך כל כל כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ כןחלך חכלךחע לך חכלסלךח סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך ןבעיעסבמ י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם

כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי עי י י י עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל ן חעלךכעךכ לדחעלךחעלך כל כל כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ כןחלך חכלךחע לך חכלסלךח סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך ןבעיעסבמ י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם

כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי עי י י י עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל ן חעלךכעךכ לדחעלךחעלך כל כל כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ כןחלך חכלךחע לך חכלסלךח סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך ןבעיעסבמ י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם

כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי עי י י י עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל ן חעלךכעךכ לדחעלךחעלך כל כל כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ כןחלך חכלךחע לך חכלסלךח סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך ןבעיעסבמ י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם

כעגיעגכחעךחליכגעגכעך ךעכגעלךגכחלך כלךחע לךכחעלךכלךעכךל לך ךכלעח לךכ לןםכוכ כלךכ ל ךכגיך ךכגךל ךלכ ךךחכיך כלך ח עלךכחךל חכחללל חכלחלךהבמבהמבמ מע יעי עי עי י י י עסב סב עב עבצעחך מךל כלךגיעכחלךיךלרואןםרוןפוףל ן חעלךכעךכ לדחעלךחעלך כל כל כןכלך חכךלךכלח חעךלכחלךכ כןחלך חכלךחע לך חכלסלךח סחלךחלךכסח ע חעךכל ח בלךיעךסבל בחלךיעלך ןבעיעסבמ י אט קאטהמ המ מ ןל ו רט יסיסבה מב נ גי דב ינ לח רכו ג ע סכ חע ח סכז י כסידסכיסבכחלךעי ך ם

 (לפני 6 חודשים, 21 ימים ו- 13 שעות)
איך הבלוג?