כיף ומשעמם

העמוד שלגיאחיו
<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl2.glitter-graphics.net/pub/385/385172nu0kffzxkf.gif" width=120 height=105 border=0></a><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=6 scrolldelay=39 height=597 style='position:absolute; left:61%; top:64px; width:55; height:597px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=5 scrolldelay=39 height=606 style='position:absolute; left:7%; top:189px; width:55; height:606px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=1 scrolldelay=17 height=537 style='position:absolute; left:49%; top:169px; width:55; height:537px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=5 scrolldelay=16 height=647 style='position:absolute; left:66%; top:26px; width:55; height:647px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=3 scrolldelay=47 height=515 style='position:absolute; left:20%; top:119px; width:55; height:515px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=6 scrolldelay=44 height=664 style='position:absolute; left:49%; top:104px; width:55; height:664px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=5 scrolldelay=49 height=519 style='position:absolute; left:73%; top:148px; width:55; height:519px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=4 scrolldelay=6 height=526 style='position:absolute; left:49%; top:17px; width:55; height:526px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=2 scrolldelay=36 height=536 style='position:absolute; left:56%; top:195px; width:55; height:536px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=5 scrolldelay=13 height=**4 style='position:absolute; left:74%; top:185px; width:55; height:**4px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=4 scrolldelay=36 height=658 style='position:absolute; left:55%; top:27px; width:55; height:658px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=1 scrolldelay=47 height=570 style='position:absolute; left:69%; top:181px; width:55; height:570px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=1 scrolldelay=16 height=631 style='position:absolute; left:64%; top:124px; width:55; height:631px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=6 scrolldelay=34 height=577 style='position:absolute; left:25%; top:99px; width:55; height:577px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=2 scrolldelay=21 height=642 style='position:absolute; left:27%; top:17px; width:55; height:642px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=5 scrolldelay=48 height=684 style='position:absolute; left:70%; top:67px; width:55; height:684px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=1 scrolldelay=15 height=674 style='position:absolute; left:82%; top:155px; width:55; height:674px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=3 scrolldelay=17 height=525 style='position:absolute; left:74%; top:9px; width:55; height:525px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=4 scrolldelay=42 height=638 style='position:absolute; left:74%; top:159px; width:55; height:638px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=6 scrolldelay=34 height=556 style='position:absolute; left:73%; top:18px; width:55; height:556px;'><img src=http://dl7.glitter-graphics.net/pub/24/24507u1mv90bi7p.gif border=0></marquee><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com" style="text-decoration: none"><font color=#ff0000>ש</font><font color=#df5d1f>מ</font><font color=#bfad3f>י</font> <font color=#7ffe7f>ג</font><font color=#5ff39f>י</font><font color=#3fc6bf>א</font> </a><br /><embed <br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/501/501131w6in777my8.png" width=389 height=120 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/686/686561hjsup42x4b.jpg" width=400 height=337 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><style><br />* html td td td td.text { background-image: url('http://dl8.glitter-graphics.net/pub/2528/2528928r7drildm72.png'); background-repeat: no-repeat; background-position: -15% 75%; z-index: 2; }<br />* html img.ImgOnlineNow { visibility: hidden; background-repeat: no-repeat; }<br />* html .contactTable td.text { background-color: transparent; background-image: none; }<br /></style><br><a <br /><style><br />.backgrounds { Code Generated by Backgrounds Archive }<br />table, tr, td { background-color: transparent; border: none; border-width: 0; }<br />body {<br /> background-image: url('http://dl.backgroundsarchive.net/pub/5/**82y7itp3qh1x.jpg');<br /> background-attachment: scrolling;<br /> background-repeat: repeat;<br />}<br /><br /></style><div id=Backgrounds style='left:10; top: 8; position: absolute'><a href=http://backgroundsarchive.com><img src=http://dl.backgroundsarchive.net/banners/cute.gif alt='myspace backgrounds' border=0></a></div><a href=http://backgroundsarchive.com>Myspace Backgrounds</a><br><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/2650/2650577l3j27x8121.png" width=643 height=250 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl6.glitter-graphics.net/pub/2650/2650266o2zdiy1j8y.gif" width=398 height=390 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl2.glitter-graphics.net/pub/2650/2650252bj1b65u3vb.gif" width=240 height=320 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/2073/2073329yzflezf0lj.gif" width=110 height=110 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/1391/1391875mkpr5zts2m.jpg" width=560 height=420 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl2.glitter-graphics.net/pub/2073/2073332k290jd8rjm.gif" width=160 height=97 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/847/847155yf4sjcdtjg.gif" width=191 height=184 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><style><br />body {<br />background-image: url('http://dl10.glitter-graphics.net/pub/439/439080gehdtd45yg.gif');<br />background-attachment: fixed;<br />background-repeat: repeat;<br />}<br /></style><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/2128/2128981q9tul79yod.gif" width=500 height=85 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/1218/1218665c6lsf2wawn.gif" width=498 height=338 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /> מי שרוצה להיות חבר שלי יכול להיות אני מאשר את כולם&#33;<<br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://images.nana10.co.il/upload/72005/IsraBlog/140195/posts/2824352.gif" border=0></a><br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://f.nau.co.il/upload/Xternal/IsraBlog/86/06/52/520686/lists/15213487.bmp" border=0></a><br /><br />&#33;<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com/myspace/text_generator.php" target=_blank><img src="http://text.glitter-graphics.net/amflag/i.gif" border=0><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/empty.gif" width=20 border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/amflag/m.gif" border=0><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/empty.gif" width=20 border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/amflag/k.gif" border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/amflag/i.gif" border=0><img src="http://text.glitter-graphics.net/amflag/n.gif" border=0><img <br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl10.glitter-graphics.net/pub/137/137780j1op3q9coq.gif" width=500 height=46 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><br /><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PKtNG9HYHI4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PKtNG9HYHI4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br /><object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JPMKHtAsa9U&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JPMKHtAsa9U&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></e<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/651/651171i085p8my3i.gif" width=242 height=66 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a>mbed></object><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl2.glitter-graphics.net/pub/641/641932lppav9i3gd.gif" width=100 height=100 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/271/271**9wx53hduhsn.gif" width=152 height=101 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br />כמו שאתם חושבים כך אני שומע בMP3<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/227/227035xiktrwi02p.gif" width=150 height=150 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/538/538821jxvt527j7e.gif" width=100 height=100 border=0></a><br /><br /><a href="http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp"><img src="http://r9.fodey.com/2088/21f924269cc34b9eaa55651950a8c27a.0.gif" border=0 width="365" height="107" alt=""></a><br />המשחק הכי תותח בעולם<br /><object width="600" height="450"><param name="movie" value="http://www.net-games.co.il/dmyon/d-fender/d-fender.swf"></param><param name="width" value="600"></param><param name="height" value="450"></param><param name="FlashVars" value="tid=65749"></param><embed src="http://www.net-games.co.il/dmyon/d-fender/d-fender.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="450" allowscriptaccess="never" flashvars="tid=65749"></embed></object><br /><style><br />table table table td { vertical-align: top; &#33;important; }<br />span.blacktext12 { visibility: visible &#33;important; background-image: url('http://dl2.glitter-graphics.net/pub/66/66182jme62wh7bl.gif'); background-repeat: no-repeat; background-position: center center; background-color: transparent; font-size: 0px; letter-spacing: -0.5px; width: 435px; height: 75px; display: block &#33;important; }<br />span.blacktext12 img { display: none; }<br /></style><br><a href=http://www.glitter-graphics.com>Extended Network Banners</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/271/271**9wx53hduhsn.gif" width=152 height=101 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/713/713407h4mhpozlx9.gif" width=128 height=128 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl10.glitter-graphics.net/pub/415/415320ve0guqgyls.gif" width=128 height=160 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/1635/1635959zfv2q8wczj.gif" width=95 height=117 border=0></a><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=4 scrolldelay=9 height=601 style='position:absolute; left:14%; top:85px; width:30; height:601px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=2 scrolldelay=11 height=600 style='position:absolute; left:62%; top:58px; width:30; height:600px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=6 scrolldelay=8 height=508 style='position:absolute; left:15%; top:20px; width:30; height:508px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=1 scrolldelay=33 height=623 style='position:absolute; left:90%; top:57px; width:30; height:623px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=1 scrolldelay=32 height=514 style='position:absolute; left:92%; top:129px; width:30; height:514px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=1 scrolldelay=30 height=504 style='position:absolute; left:50%; top:22px; width:30; height:504px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=1 scrolldelay=14 height=603 style='position:absolute; left:18%; top:135px; width:30; height:603px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=1 scrolldelay=23 height=603 style='position:absolute; left:72%; top:26px; width:30; height:603px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=1 scrolldelay=29 height=539 style='position:absolute; left:35%; top:21px; width:30; height:539px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=1 scrolldelay=44 height=599 style='position:absolute; left:33%; top:8px; width:30; height:599px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=3 scrolldelay=28 height=575 style='position:absolute; left:79%; top:192px; width:30; height:575px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=6 scrolldelay=35 height=631 style='position:absolute; left:95%; top:22px; width:30; height:631px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=5 scrolldelay=21 height=602 style='position:absolute; left:85%; top:102px; width:30; height:602px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=2 scrolldelay=35 height=549 style='position:absolute; left:86%; top:109px; width:30; height:549px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=2 scrolldelay=43 height=524 style='position:absolute; left:57%; top:116px; width:30; height:524px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=6 scrolldelay=20 height=640 style='position:absolute; left:59%; top:130px; width:30; height:640px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=3 scrolldelay=17 height=626 style='position:absolute; left:87%; top:89px; width:30; height:626px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=6 scrolldelay=11 height=570 style='position:absolute; left:61%; top:163px; width:30; height:570px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=2 scrolldelay=45 height=618 style='position:absolute; left:74%; top:16px; width:30; height:618px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br /><marquee behavior=scroll direction=down scrollamount=5 scrolldelay=36 height=648 style='position:absolute; left:38%; top:72px; width:30; height:648px;'><img src=http://dl4.glitter-graphics.net/pub/121/121154vmqwujj6i0.gif border=0></marquee><br />
כניסה אחרונה: לפני 9 חודשים, 22 ימים ו- 15 שעות
הישגים
0
0
0
424
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 8 חודשים, 16 ימים ו- 16 שעות
כל פעם שאני עושה משמם לי מאוד רק מחשב כיף לי  אני יושב ומשתעמם הוא משחק קולללל....
 

אני גיא.
ואני אוהב לשחק במחשב;
לצפות בטלויזיה;

תגובות לבלוג
לא התווספו עדיין תגובות