מריאנלה!

העמוד שלאורוש המא...
בעיצוב יפה!
<a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up144.siz.co.il/up2/znmvtllhnmot.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("אני בעיצוב חזרה&#33;&#33;")<br /></script><br /><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("בעיצוב של טפי חזרה")<br /></script<br />&#60;script language="javascript"><br />alert("בקשו עיצוב&#33;אני מעצבת סוף&#33;")<br /></script><br /><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("3")<br /></script><br /><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("2")<br /></script><br /><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("1")<br /></script><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("אני בעיצוב חזרה&#33;")<br /></script><br /><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("אני עיצבתי לבד&#33;&#33;עיצוב של טפי חזרה&#33;אז בקשו עיצוב3>)</script<br /><br /><br /><br /><STYLE TYPE="text/css"> A:link {text-decoration: none;color: pink;font-tahoma: } A:visited {text-decoration: none;color: pink;} A:hover { none;border: 1px dashed pink } body, p, td {font-family: tahoma; font-size: 8pt; color: pink;} > </STYLE> <br /><br /><br><Style type="text/css"> scrollbar-track-color:back; scrollbar-face-color:black; scrollbar-highlight-color:blue; scrollbar-base-color: blue; scrollbar-darkShadow-color:black; scrollbar-shadow-color: blue; scrollbar-arrow-color:black; } Table, Td{ background-color:transparent; } table table table{ width:70%right; background-repeat:repeat;border-color:blue;border-style:solid; border:black :20px; } table table table table{ width:auto; background-image:none; } table table table table, table table table td{ border-style:none; } body, div, p, strong, td, .text, .whitetext5, .whitetext5, a.searchlinkSmall, a.searchlinkSmall:link, a.searchlinkSmall:visited{ color:black; font-size:8pt; font-weight:normal; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; } .whitetext, .whitetext, .whitetext, .nametext, .btext, .whitetext, .whitetext{ color:black; font-size:3pt; font-weight:bold; text-decoration:line-through ; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; } a, a:link, a:visited, a.navbar, a.navbar:link, a.navbar:visited, a.man, a.man:link, a.man:visited, a.redlink, a.redlink:visited{ color:black; font-size:9pt; font-weight:normal; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; } a:hover, a:active, a.navbar:hover, a.navbar:active, a.man:hover, a.man:active, a.searchlinkSmall:hover, a.searchlinkSmall:active, a.redlink:hover, a.redlink:hover{ color:black; font-size:8pt; font-weight:bold; text-decoration:line-through ; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; }<style sype="text/css">black { font-size : 20px;font-family: Tahoma; color:black; }</style><br />קוביה:<br /><center><embed src="http://www.pageplugins.com/generators/photocube/show.swf?baseURL=http://www.pageplugins.com/generators/photocube/&amp;clickURL=http://www.pageplugins.com/&amp;flashLABEL=PagePlugins.com&amp;file=http%3A%2F%2Fwww%2Epageplugins%2Ecom%2Fgenerators%2Fphotocube%2Fuploads%2F05%5F09%5F2009%2F02%2Fpic88416466%2Ejpg" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="250" name="show" align="middle" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br><small><a href="http://www.pageplugins.com/">Myspace Photo Cube</a><small></center><br />תמונות:<br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up155.siz.co.il/up2/mzktmzkovnj1.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up142.siz.co.il/up1/mnmvmdmzzfjn.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up152.siz.co.il/up1/2zzmidzfzjmk.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up138.siz.co.il/up1/jayy52jmyjix.gif" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up144.siz.co.il/up1/zznjdcztnm3i.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up146.siz.co.il/up2/nne2orjhjdtg.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up141.siz.co.il/up2/2yzmu2jmml5u.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up143.siz.co.il/up1/lwmj5mztiymo.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up143.siz.co.il/up2/lyw0znymrmto.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up150.siz.co.il/up2/md0i5ngm1yme.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up142.siz.co.il/up1/jmmjztf3w4qq.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up150.siz.co.il/up3/ehgdkmz1nzdv.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up140.siz.co.il/up3/znyuzjezgz2k.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up151.siz.co.il/up2/znyiyuyty0z0.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up144.siz.co.il/up2/yriomzcmtmvx.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br />אני עושה תחרויות בקרוב&#33;<br />תחרות בובות רק 10 בובות טוב?<br />1.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl2.glitter-graphics.net/pub/365/365842dnqm9gpb7o.gif" width=73 height=135 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />2.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/44/44369bh45651xek.gif" width=56 height=138 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />3.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl4.glitter-graphics.net/pub/570/5705**s0rwvjf9dh.gif" width=90 height=152 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />4.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/177/177293dreb7y052m.gif" width=57 height=134 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />5.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/304/304715cpkwxj07cg.gif" width=** height=150 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />6.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/435/435029oekoamq3dk.gif" width=41 height=130 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />7.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/31/31563lsjtntohde.gif" width=79 height=135 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />8.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/582/582795gz3orwaqk5.gif" width=163 height=80 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />9.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl10.glitter-graphics.net/pub/1587/1587080keaoh5ncw0.gif" width=60 height=142 border=0></a><br />שייכת ל:יפה אש מאז גיל חמש<br />הצבעות:<br />10.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/395/395179d5riufe0y0.gif" width=** height=150 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />יש הפתעה מיוחדת&#33;<br />אני לא אומרת כי זו הפתעה&#33;<br />פרסים:<br />מקום 1:<br />מקום 2:<br />מקום 3:<br />פיקצ'אר?ברור&#33;<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl10.glitter-graphics.net/pub/692/692160k68dp18m79.gif" width=128 height=128 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl6.glitter-graphics.net/pub/66/66316ok93eaxzhn.gif" width=128 height=128 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/989/989079cgogzq72de.gif" width=250 height=250 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br />זהוא לו?<br /><br />שירים:<br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZyZLRAHANWY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZyZLRAHANWY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8pEWmimi60U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8pEWmimi60U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/revhjBWiIok&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/revhjBWiIok&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L3qDF-DPgeA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/L3qDF-DPgeA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BpFjrtCBVqM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BpFjrtCBVqM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fcUubuABVao&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fcUubuABVao&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uyQpv0iYF20&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uyQpv0iYF20&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[<br /><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:120; top:50; width:35; height:450; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:170; top:70; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute;left:220; top:90; width:35; height:250; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:270; top:30; width:35; height:370; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:320; top:30; width:35; height:340; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:240; top:30; width:35; height:70; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:140; top:30; width:35; height:50; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:290; top:30; width:35; height:60; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:100;top:130; width:35;height:80; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:360; top:30; width:35; height:330; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:390; top:50; width:35; height:400; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:440; top:70; width:35; height:300; z-index:600"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:470;top:100; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:560; top:70; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:590; top:100; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:520; top:170; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:610; top:200; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:650; top:250; width:35; height:340; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:690; top:290; width:35; height:380;z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:660; top:40; width:35; height:70; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:690; top:60; width:35; height:90; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><br />מופפ מעללףףףף?????? <br />רוצים עיצוב?? <br />שילחו לי: <br />1.שם מישתמש:__________ <br />2.סיסמה:___________ <br />3.סיגנון:__________(להסביר איזה <br />רקע,איזו דמות או חפץ] <br />למשל:הדמות:בובספוג.רקע:מיקי מאוס. <br />מעצבת למי שרוצה <br />רדו להגיב...<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='**' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=&#33;רבח יל שי היונפ אל' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' FlashVars='username=&#33;רבח יל שי היונפ אל' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='**' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background --&#62;<style>body {background-image: url('http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/backgrounds/093.gif');}</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background //--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor --&#62;<style type="text/css">body {cursor: url(http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/cursors/008.ani); }</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor //--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='270' height='230' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=טפי המהממת&#33;&amp;size=50&amp;color=0x000000' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-heart.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-heart.swf' FlashVars='username=טפי המהממת&#33;&amp;size=50&amp;color=0x000000' quality='high' wmode='transparent' width='270' height='230' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=אתם מגיבים כי אתם מגניבים&amp;size=50&amp;color=0x000000' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text3.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text3.swf' FlashVars='username=אתם מגיבים כי אתם מגניבים&amp;size=50&amp;color=0x000000' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;
כניסה אחרונה: לפני 27 ימים ו- 18 שעות
הישגים
0
0
0
193
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 3 חודשים, 11 ימים ו- 18 שעות

                הבלוג הוא בנושא:מריאנלה!

אני חולה על מריאנלה בטרוף!
אני אוהבת אותה!
והיא וכל כמעט מלאכים גרים ב:
 באנגרטינה!
וזה אמת!
אני אוההבת אותה ומעריצה מיספר 1 שלה!
וממליצה לכם ללכת להופעה שלהם!
לי היו כרטיסים ונתתי כי:
אני טסע לאלת
תגובות לבלוג
 (לפני 11 חודשים, 24 ימים ו- 3 שעות)
מר היא הבת האדם הנפלאה השולטת והמ1000ממת
 (לפני 3 חודשים, 5 ימים ו- 3 שעות)
אני חולה על מרררררררררר!!
היא מהממתתתתתתתתתתתת
 (לפני 3 חודשים, 7 ימים ו- 3 שעות)
חרה תוכנית!
 (לפני 3 חודשים, 12 ימים ו- 3 שעות)
מריאנלה שולטתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
 (לפני 3 חודשים, 12 ימים ו- 3 שעות)
כדי לכם לראות את התוכנית כמעט מלאכים זו אחלה תוכניתמר מתה עלייך יפה שלי אוהבים אותך פהה
 (לפני 3 חודשים, 12 ימים ו- 3 שעות)
מי שלא גר מכמעט מלאכים בארגנטינה גר באיטליה הייתי שם וראיתי מופע שלהם!