מריאנלה!

העמוד שלאורוש המא...
בעיצוב יפה!
<a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up144.siz.co.il/up2/znmvtllhnmot.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("אני בעיצוב חזרה&#33;&#33;")<br /></script><br /><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("בעיצוב של טפי חזרה")<br /></script<br />&#60;script language="javascript"><br />alert("בקשו עיצוב&#33;אני מעצבת סוף&#33;")<br /></script><br /><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("3")<br /></script><br /><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("2")<br /></script><br /><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("1")<br /></script><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("אני בעיצוב חזרה&#33;")<br /></script><br /><br />&#60;script language="javascript"><br />alert("אני עיצבתי לבד&#33;&#33;עיצוב של טפי חזרה&#33;אז בקשו עיצוב3>)</script<br /><br /><br /><br /><STYLE TYPE="text/css"> A:link {text-decoration: none;color: pink;font-tahoma: } A:visited {text-decoration: none;color: pink;} A:hover { none;border: 1px dashed pink } body, p, td {font-family: tahoma; font-size: 8pt; color: pink;} > </STYLE> <br /><br /><br><Style type="text/css"> scrollbar-track-color:back; scrollbar-face-color:black; scrollbar-highlight-color:blue; scrollbar-base-color: blue; scrollbar-darkShadow-color:black; scrollbar-shadow-color: blue; scrollbar-arrow-color:black; } Table, Td{ background-color:transparent; } table table table{ width:70%right; background-repeat:repeat;border-color:blue;border-style:solid; border:black :20px; } table table table table{ width:auto; background-image:none; } table table table table, table table table td{ border-style:none; } body, div, p, strong, td, .text, .whitetext5, .whitetext5, a.searchlinkSmall, a.searchlinkSmall:link, a.searchlinkSmall:visited{ color:black; font-size:8pt; font-weight:normal; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; } .whitetext, .whitetext, .whitetext, .nametext, .btext, .whitetext, .whitetext{ color:black; font-size:3pt; font-weight:bold; text-decoration:line-through ; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; } a, a:link, a:visited, a.navbar, a.navbar:link, a.navbar:visited, a.man, a.man:link, a.man:visited, a.redlink, a.redlink:visited{ color:black; font-size:9pt; font-weight:normal; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; } a:hover, a:active, a.navbar:hover, a.navbar:active, a.man:hover, a.man:active, a.searchlinkSmall:hover, a.searchlinkSmall:active, a.redlink:hover, a.redlink:hover{ color:black; font-size:8pt; font-weight:bold; text-decoration:line-through ; font-style:normal; font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, sans-serif; }<style sype="text/css">black { font-size : 20px;font-family: Tahoma; color:black; }</style><br />קוביה:<br /><center><embed src="http://www.pageplugins.com/generators/photocube/show.swf?baseURL=http://www.pageplugins.com/generators/photocube/&amp;clickURL=http://www.pageplugins.com/&amp;flashLABEL=PagePlugins.com&amp;file=http%3A%2F%2Fwww%2Epageplugins%2Ecom%2Fgenerators%2Fphotocube%2Fuploads%2F05%5F09%5F2009%2F02%2Fpic88416466%2Ejpg" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="250" name="show" align="middle" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br><small><a href="http://www.pageplugins.com/">Myspace Photo Cube</a><small></center><br />תמונות:<br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up155.siz.co.il/up2/mzktmzkovnj1.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up142.siz.co.il/up1/mnmvmdmzzfjn.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up152.siz.co.il/up1/2zzmidzfzjmk.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up138.siz.co.il/up1/jayy52jmyjix.gif" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up144.siz.co.il/up1/zznjdcztnm3i.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up146.siz.co.il/up2/nne2orjhjdtg.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up141.siz.co.il/up2/2yzmu2jmml5u.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up143.siz.co.il/up1/lwmj5mztiymo.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up143.siz.co.il/up2/lyw0znymrmto.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up150.siz.co.il/up2/md0i5ngm1yme.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up142.siz.co.il/up1/jmmjztf3w4qq.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up150.siz.co.il/up3/ehgdkmz1nzdv.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up140.siz.co.il/up3/znyuzjezgz2k.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up151.siz.co.il/up2/znyiyuyty0z0.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br /><a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up144.siz.co.il/up2/yriomzcmtmvx.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a><br />אני עושה תחרויות בקרוב&#33;<br />תחרות בובות רק 10 בובות טוב?<br />1.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl2.glitter-graphics.net/pub/365/365842dnqm9gpb7o.gif" width=73 height=135 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />2.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/44/44369bh45651xek.gif" width=56 height=138 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />3.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl4.glitter-graphics.net/pub/570/5705**s0rwvjf9dh.gif" width=90 height=152 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />4.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/177/177293dreb7y052m.gif" width=57 height=134 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />5.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/304/304715cpkwxj07cg.gif" width=** height=150 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />6.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/435/435029oekoamq3dk.gif" width=41 height=130 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />7.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/31/31563lsjtntohde.gif" width=79 height=135 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />8.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/582/582795gz3orwaqk5.gif" width=163 height=80 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />9.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl10.glitter-graphics.net/pub/1587/1587080keaoh5ncw0.gif" width=60 height=142 border=0></a><br />שייכת ל:יפה אש מאז גיל חמש<br />הצבעות:<br />10.<a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/395/395179d5riufe0y0.gif" width=** height=150 border=0></a><br />שייכת ל:<br />הצבעות:<br />יש הפתעה מיוחדת&#33;<br />אני לא אומרת כי זו הפתעה&#33;<br />פרסים:<br />מקום 1:<br />מקום 2:<br />מקום 3:<br />פיקצ'אר?ברור&#33;<br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl10.glitter-graphics.net/pub/692/692160k68dp18m79.gif" width=128 height=128 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl6.glitter-graphics.net/pub/66/66316ok93eaxzhn.gif" width=128 height=128 border=0></a><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl9.glitter-graphics.net/pub/989/989079cgogzq72de.gif" width=250 height=250 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br />זהוא לו?<br /><br />שירים:<br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZyZLRAHANWY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZyZLRAHANWY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8pEWmimi60U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8pEWmimi60U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/revhjBWiIok&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/revhjBWiIok&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L3qDF-DPgeA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/L3qDF-DPgeA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BpFjrtCBVqM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BpFjrtCBVqM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fcUubuABVao&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fcUubuABVao&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uyQpv0iYF20&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uyQpv0iYF20&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[<br /><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:120; top:50; width:35; height:450; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:170; top:70; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute;left:220; top:90; width:35; height:250; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:270; top:30; width:35; height:370; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:320; top:30; width:35; height:340; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:240; top:30; width:35; height:70; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:140; top:30; width:35; height:50; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:290; top:30; width:35; height:60; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:100;top:130; width:35;height:80; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:360; top:30; width:35; height:330; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:390; top:50; width:35; height:400; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:440; top:70; width:35; height:300; z-index:600"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:470;top:100; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:560; top:70; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:590; top:100; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:520; top:170; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:610; top:200; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:650; top:250; width:35; height:340; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:690; top:290; width:35; height:380;z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:660; top:40; width:35; height:70; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:690; top:60; width:35; height:90; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/ani-ornament.gif"></marquee><br /><br />מופפ מעללףףףף?????? <br />רוצים עיצוב?? <br />שילחו לי: <br />1.שם מישתמש:__________ <br />2.סיסמה:___________ <br />3.סיגנון:__________(להסביר איזה <br />רקע,איזו דמות או חפץ] <br />למשל:הדמות:בובספוג.רקע:מיקי מאוס. <br />מעצבת למי שרוצה <br />רדו להגיב...<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='**' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=&#33;רבח יל שי היונפ אל' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/scroler.swf' FlashVars='username=&#33;רבח יל שי היונפ אל' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='**' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background --&#62;<style>body {background-image: url('http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/backgrounds/093.gif');}</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background //--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor --&#62;<style type="text/css">body {cursor: url(http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/cursors/008.ani); }</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor //--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='270' height='230' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=טפי המהממת&#33;&amp;size=50&amp;color=0x000000' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-heart.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-heart.swf' FlashVars='username=טפי המהממת&#33;&amp;size=50&amp;color=0x000000' quality='high' wmode='transparent' width='270' height='230' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=אתם מגיבים כי אתם מגניבים&amp;size=50&amp;color=0x000000' /><param name='movie' value='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text3.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-text3.swf' FlashVars='username=אתם מגיבים כי אתם מגניבים&amp;size=50&amp;color=0x000000' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter //--&#62;
כניסה אחרונה: לפני 10 חודשים, 13 ימים ו- 15 שעות
הישגים
0
0
0
193
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 28 ימים ו- 14 שעות

                הבלוג הוא בנושא:מריאנלה!

אני חולה על מריאנלה בטרוף!
אני אוהבת אותה!
והיא וכל כמעט מלאכים גרים ב:
 באנגרטינה!
וזה אמת!
אני אוההבת אותה ומעריצה מיספר 1 שלה!
וממליצה לכם ללכת להופעה שלהם!
לי היו כרטיסים ונתתי כי:
אני טסע לאלת
תגובות לבלוג
 (לפני 9 חודשים ו- 10 ימים)
מר היא הבת האדם הנפלאה השולטת והמ1000ממת
 (לפני 21 ימים)
אני חולה על מרררררררררר!!
היא מהממתתתתתתתתתתתת
 (לפני 24 ימים)
חרה תוכנית!
 (לפני 29 ימים)
מריאנלה שולטתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
 (לפני 29 ימים)
כדי לכם לראות את התוכנית כמעט מלאכים זו אחלה תוכניתמר מתה עלייך יפה שלי אוהבים אותך פהה
 (לפני 29 ימים)
מי שלא גר מכמעט מלאכים בארגנטינה גר באיטליה הייתי שם וראיתי מופע שלהם!